HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
116,749,951 lượt truy cập
 • Quan tâm nâng chất hoạt động đoàn ở cơ sở
 • Khó tập hợp đoàn viên, thanh niên tham gia phong trào, hoạt động đoàn ở cơ sở nhiều nơi không đáp ứng được yêu cầu... là những khó khăn, bất cập mà Đoàn thanh niên các cấp trên địa bàn tỉnh đang đối mặt.
 • Mặt trận và đoàn thể nỗ lực đổi mới hoạt động
 • 06:27, 16/05/2019
 • Đó là kết quả nổi bật qua 10 năm thực hiện Kết luận số 62 ngày 8/12/2009 của Bộ Chính trị khóa X (về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội).
 • Khen thưởng 22 cá nhân có thành tích trong xây dựng nông thôn mới
 • 08:30, 15/05/2019
 • (HG) - Ngày 14-5, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam huyện Long Mỹ phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam huyện Châu Thành tổ chức Hội nghị tổng kết mô hình, điển hình phụ nữ tiêu biểu; tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2010-2020; sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Bác Hồ, tại xã Lương Tâm, huyện Long Mỹ.
 • Dấu ấn của tuổi trẻ
 • 08:27, 14/05/2019
 • Đoàn thanh niên các cấp trên địa bàn tỉnh đã nỗ lực thực hiện khá tốt trách nhiệm được cấp ủy đảng giao, từ đó, có nhiều đóng góp quan trọng vào sự phát triển tỉnh nhà thời gian qua.
 • Tháng 5 nhớ Bác và hành động của tuổi trẻ
 • 17:28, 13/05/2019
 • Đợt sinh hoạt chính trị trong đoàn viên, hội viên, đội viên, thanh thiếu nhi TP.HCM trong tháng 5 và tháng 9-2019 sẽ gắn với chủ đề 50 năm thực hiện Di chúc Bác Hồ.