HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
59,548,781 lượt truy cập
  • Lợi nhuận hơn 30 triệu đồng/ha lúa Đông xuân
  • 08:36, 23/04/2018
  • (HG) - Theo ước tính của ngành nông nghiệp tỉnh, giá thành sản xuất trong vụ lúa đang thu hoạch ở mức 2.800 đồng/kg. Như vậy, với năng suất lúa đạt từ 1-1,2 tấn/công (1.300m2), giá bán từ
  • Trồng đậu bắp Nhật lợi nhuận khoảng 50%
  • 08:33, 23/04/2018
  • (HG) - Mô hình trồng đậu bắp Nhật an toàn và hiệu quả tại xã Lương Tâm, huyện Long Mỹ, đang được người dân đánh giá cao. Đây là mô hình do Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn