• Kiểm soát ô nhiễm qua hệ thống quan trắc
  • Nhằm kiểm soát vấn đề ô nhiễm và suy thoái môi trường, Hậu Giang đã mạnh dạn đầu tư vào công tác quan trắc để kịp thời ngăn chặn các sự cố môi trường có thể xảy ra.
  • Học nghề - Hướng đi mới để thành công
  • 08:56, 17/04/2019
  • Thời gian học ngắn, có thể có việc làm ngay sau khi ra trường... là những ưu điểm khiến ngày càng nhiều người lựa chọn học nghề làm bước đệm vững chắc cho tương lai.
  • Triển khai Đề án chăm sóc vì sự phát triển toàn diện trẻ em trong những năm đầu đời
  • 08:54, 17/04/2019
  • (HG) - Nhằm bảo đảm cho trẻ em đến 8 tuổi được phát triển toàn diện về thể chất, trí tuệ, tinh thần và được tiếp cận với các dịch vụ hỗ trợ chăm sóc phát triển toàn diện theo độ tuổi, vừa qua, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch triển khai Đề án chăm sóc vì sự phát triển toàn diện trẻ em trong những năm đầu đời tại gia đình và cộng đồng giai đoạn 2019-2025 trên địa bàn tỉnh.