• Đa dạng hoạt động kỷ niệm Ngày gia đình Việt Nam
  • 08:50, 07/06/2019
  • (HG) - Với chủ đề “Giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa ứng xử tốt đẹp trong gia đình”, Ban Chỉ đạo công tác gia đình tỉnh đã xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày gia đình Việt Nam (28-6),
  • Thành lập 244 tổ thu gom bao bì, vỏ chai thuốc bảo vệ thực vật
  • 08:50, 07/06/2019
  • (HG) - Thực hiện công tác bảo vệ môi trường, Hội Nông dân tỉnh đã xây dựng mô hình tổ thu gom bao bì, vỏ chai thuốc bảo vệ thực vật tại tất cả 76 cơ sở hội trên địa bàn với 244 tổ và 1.800 thành viên tham gia, thu gom được hơn 1.200kg bao bì, vỏ chai (từ năm 2016 đến nay).