• Trao tặng 8 căn nhà đại đoàn kết
  • 08:27, 19/09/2019
  • (HG) - Ủy ban MTTQ thị xã Long Mỹ tổ chức trao tặng 8 căn nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn thị xã.
  • Khó trong thu gom, xử lý rác thải
  • 18:14, 18/09/2019
  • Công tác thu gom rác thải nông thôn đã có nhiều chuyển biến tích cực, tạo cảnh quan môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp. Tuy nhiên, một số nơi trên địa bàn toàn tỉnh, đặc biệt là ở các tuyến đường nông thôn vẫn còn gặp khó trong thu gom, xử lý.
  • Đào tạo nghề gắn với mục tiêu phát triển
  • 08:57, 18/09/2019
  • Những năm qua, tỉnh đã thực hiện công tác đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm, vừa nâng cao tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề, vừa góp phần vào mục tiêu giảm nghèo bền vững.