• Huyện Phụng Hiệp: Quý I/2023, thu hút gần 52.000 lượt khách du lịch
  • (HG) - Để phát triển thế mạnh về du lịch của địa phương, huyện Phụng Hiệp đã ban hành Nghị quyết số 05-NQ/HU về “Phát triển nông nghiệp bền vững gắn với du lịch, giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030”. Qua đó, đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để thúc đẩy lĩnh vực du lịch phát triển.
  • Về địa danh Long Mỹ
  • 07:05, 24/05/2023
  • Cách nay tròn 130 năm, ngày 24-5-1893, làng Long Mỹ được thành lập. Xung quanh cái tên “Long Mỹ” là cả một câu chuyện thú vị để chúng ta chiêm nghiệm!
  • Cú hích cho du lịch thời 4.0
  • 06:58, 22/05/2023
  • Thời đại số, ứng dụng công nghệ thông tin trở thành thiết yếu và lĩnh vực du lịch cũng không ngoại lệ.