• Hoàn thành tốt chỉ tiêu số 17
 • 07:18, 20/09/2017
 • ​​​​​​​Đến nay, Thành ủy Vị Thanh đã triển khai thực hiện hoàn thành tốt công tác kiểm tra, giám sát theo chỉ tiêu số 17 mà Nghị quyết năm 2017 của Tỉnh ủy đề ra.
 • Nâng cao chất lượng hoạt động hội cựu chiến binh
 • 08:18, 19/09/2017
 • Thời gian qua, các cấp hội cựu chiến binh trên địa bàn tỉnh luôn xem việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng, củng cố hội, góp phần thực hiện thắng lợi chỉ tiêu nghị quyết đề ra.
 • Khi cán bộ trọng dân, tiến bộ là tất yếu !
 • 18:25, 18/09/2017
 • Bác Hồ từng nhắc nhở những người đại diện cho dân phải nhận thức đúng vị trí, trách nhiệm công bộc của mình trong thực hiện chức trách được dân ủy nhiệm, nếu không rất dễ rơi vào tình trạng “lạm quyền”, “đứng trên dân”, “ức hiếp dân”. Ở Hậu Giang, qua từng năm kiến thiết, sức dân được khai thác, trân trọng; lòng dân được củng cố, nhiều buổi tâm tình giữa cán bộ với dân diễn ra. Qua đó, chữ “tín” trong dân của người lãnh đạo được vun bồi thêm và chữ “trọng” của dân với cán bộ thêm được củng cố.
 • Những cựu chiến binh tiêu biểu
 • 06:10, 12/09/2017
 • ​​​​​​​Trải qua nhiều năm tháng ở môi trường quân đội đã rèn luyện cho lực lượng cựu chiến binh hôm nay tính năng động trong sản xuất, kinh doanh để vươn lên làm giàu chính đáng.
 • Chủ động với diễn tập khu vực phòng thủ
 • 05:33, 12/09/2017
 • ​​​​​​​Thời gian qua, ban, ngành, đoàn thể các cấp trên địa bàn huyện Châu Thành luôn cố gắng hoàn thiện những nhiệm vụ, yêu cầu liên quan để chuẩn bị tốt cho diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện năm 2017.
 • Nỗ lực kéo giảm tội phạm
 • 10:04, 11/09/2017
 • So với những tháng đầu năm 2017, số vụ phạm pháp hình sự trên địa bàn thị xã Long Mỹ gần đây đã giảm đáng kể. Đó là sự nỗ lực của các ngành, các cấp và nhiều biện pháp mang tính đột phá của Công an thị xã.