• Tổ chức diễn tập, huấn luyện hiệu quả
 • Thị trấn Kinh Cùng vừa tổ chức xong diễn tập chiến đấu phòng thủ với đề mục “Trung đội dân quân đánh địch tập kích hỏa lực đường không”, được lãnh đạo địa phương đánh giá cao, đúng ý định đề ra.
 • Quyết tâm, phấn đấu sau đại hội chi bộ
 • 08:40, 16/09/2019
 • Sau đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2020-2022, Đảng ủy xã Phú Tân đã chỉ đạo sâu sát các chi bộ kiện toàn tổ chức, nhân sự, ổn định để đi vào hoạt động, nhất là phấn đấu, quyết tâm thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của năm 2019.
 • Giúp nông dân nâng cao nhận thức về an toàn thực phẩm
 • 05:53, 12/09/2019
 • Hội viên nông dân là những người trực tiếp tham gia sản xuất thực phẩm, nông sản, do đó, việc nâng cao nhận thức, trách nhiệm của họ trong sản xuất, kinh doanh đảm bảo vệ sinh an toàn là điều được các cấp hội nông dân chú trọng.
 • Quan tâm xây dựng lực lượng sĩ quan dự bị vững mạnh
 • 05:48, 12/09/2019
 • Những năm qua, cấp ủy, chính quyền địa phương trong tỉnh luôn chú trọng đến công tác xây dựng lực lượng sĩ quan dự bị (SQDB) nhằm góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc.
 • Tích cực thi đua cống hiến, xung kích, tình nguyện
 • 20:14, 09/09/2019
 • Năm năm qua (2014-2019), thanh niên Hậu Giang tích cực phát huy vai trò xung kích, đi đầu trong thực hiện các phong trào, cuộc vận động, để lại nhiều dấu ấn trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà.
 • Hướng đến tinh gọn tổ chức đảng
 • 12:27, 08/09/2019
 • Trong Kết luận số 38 ngày 13/11/2018 của Bộ Chính trị về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22 của Ban Chấp hành Trung ương khóa X về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, Trung ương chỉ đạo không tổ chức chi bộ cơ quan xã, phường, thị trấn; đưa đảng viên công tác ở xã, phường, thị trấn về sinh hoạt đảng tại các chi bộ khu dân cư.