• Thảo luận, làm rõ nhiều vấn đề cử tri quan tâm
 • 07:56, 08/07/2020
 • Tại Phiên họp thứ ba (cuối) Kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh khóa IX, lãnh đạo một số sở, ngành đã tập trung thảo luận, làm rõ những vấn đề kinh tế - xã hội mà cử tri quan tâm hiện nay.
 • Đổi mới “Một cửa”
 • 09:18, 07/07/2020
 • Nhắc đến “Một cửa” là đã nói đến đổi mới trong cải cách hành chính nói chung.
 • Huyện Long Mỹ kỷ luật 7 đảng viên
 • 09:04, 02/07/2020
 • (HG) - Theo Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, trong 6 tháng đầu năm, cấp ủy các cấp trong huyện đã thực hiện kiểm tra 8 tổ chức đảng, 17 đảng viên, giám sát 2 chi bộ và 10 đảng viên. Kết
 • Nhiều chỉ tiêu đạt khá
 • 08:56, 02/07/2020
 • Là năm có ý nghĩa hết sức quan trọng để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020, do đó, đầu năm đến nay, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Vị Thủy rất nỗ lực thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ.
 • Chủ động kết nạp đảng viên
 • 18:21, 29/06/2020
 • Đầu năm đến nay, nhờ sự chủ động, quyết tâm của cấp ủy các cấp đã giúp cho công tác kết nạp đảng viên trên địa bàn tỉnh đạt kết quả khả quan.
 • Quán triệt vấn đề đại đoàn kết trong đoàn viên, hội viên và Nhân dân
 • 07:54, 26/06/2020
 • Cấp ủy đảng các cấp trên địa bàn huyện Châu Thành rất tích cực triển khai chuyên đề năm 2020: “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (chuyên đề năm 2020) trong đoàn viên, hội viên và Nhân dân nhằm tạo sự lan tỏa việc