• Trả lời kiến nghị của cử tri
  • Hiện nay, nội dung chương trình, thời lượng giảng dạy chưa hợp lý, chương trình học chính khóa nặng; đề nghị tích hợp nội dung để giảm môn học phù hợp với khả năng học sinh; nghiên cứu chọn lọc nội dung cơ bản, cần thiết, phù hợp chuẩn kiến thức, kỹ năng theo chương trình.
  • Nhận thức đúng về đường lối quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân
  • 10:11, 15/03/2018
  • Đường lối xây dựng nền quốc phòng toàn dân (QPTD), an ninh nhân dân (ANND) của Đảng ta là rất rõ ràng, thế nhưng không chỉ một số phần tử phản động, cơ hội xuyên tạc mà trong chính nội bộ cũng có những nhận thức chưa đúng, chưa đầy đủ về chủ trương này.
  • Bảo đảm môi trường cạnh tranh lành mạnh
  • 14:56, 14/03/2018
  • Chiều 13-3, tiếp tục chương trình phiên họp Thường vụ thứ 22, dưới dự điều hành của Phó chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về các vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Cạnh tranh (sửa đổi).