• Thị xã Long Mỹ: Khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2020
 • 18:00, 02/10/2019
 • (HG) - Từ ngày 1 đến ngày 11-10, Hội đồng nghĩa vụ quân sự các xã, phường trên địa bàn thị xã Long Mỹ tổ chức khám sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự cho thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ chuẩn bị cho đợt tuyển quân năm 2020.
 • Tập trung các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế
 • 18:00, 02/10/2019
 • Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 18 đánh giá kết quả công tác quý III, triển khai nhiệm vụ công tác quý IV tổ chức mới đây, Tỉnh ủy thông tin tình hình kinh tế tỉnh nhà tiếp tục khả quan; nông nghiệp được chú trọng phát triển theo hướng duy trì tốc độ
 • Nhiều tiến bộ qua từng năm
 • 17:55, 02/10/2019
 • Chín tháng đầu năm, huyện Châu Thành thực hiện đạt kết quả tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm; đa số chỉ tiêu phát triển đều đạt và vượt tiến độ.
 • Không ngừng củng cố, nâng chất hoạt động đoàn thể
 • 22:54, 01/10/2019
 • Hoạt động củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động đoàn thể ở thị xã Long Mỹ được quan tâm thường xuyên bằng nhiều biện pháp cụ thể, thu hút đoàn viên, hội viên tham gia, xây dựng tổ chức ngày càng phát triển.
 • Tập trung nâng chất hoạt động đoàn thể
 • 09:45, 01/10/2019
 • Các đoàn thể chính trị - xã hội của huyện Phụng Hiệp đã và đang tập trung củng cố, xây dựng và nhân rộng mô hình gắn với việc đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động, thu hút đoàn viên, hội viên.
 • Tiếp tục góp ý hoàn thiện các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng
 • 16:13, 30/09/2019
 • Ngày 27-9, tại trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước góp ý dự thảo Báo cáo chính trị và dự thảo Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011.
 • Rộn ràng không khí Sene Dolta
 • 18:39, 26/09/2019
 • Những ngày này, không khí chuẩn bị chào đón Lễ Sene Dolta của đồng bào dân tộc Khmer từ phum sóc cho đến các chùa Nam tông Khmer đang tất bật, rộn ràng.