• Cách mạng Tháng Tám với bài học ý Đảng - lòng dân
 • Chính nhờ ý Đảng hợp với lòng dân đã giúp Đảng chiếm được lòng tin và sự ủng hộ của nhân dân để tạo nên cuộc Cách mạng Tháng Tám “long trời lở đất”, đập tan xiềng xích nô lệ, đánh đổ chế độ thực dân, phong kiến, giành chính quyền về tay nhân dân.
 • Hội thảo về tác phẩm "Đường Kách Mệnh" với thực hiện Chỉ thị 05
 • 14:04, 31/08/2017
 • Nhân kỷ niệm 90 năm ra đời tác phẩm “Đường Kách Mệnh” (1927 - 2017), sáng 30-8, Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh và Học viện Cán bộ thành phố tổ chức hội thảo khoa học chủ đề “Giá trị bền vững của tác phẩm Đường Kách Mệnh với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị ở Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh”.
 • Thiết thực các hoạt động chào mừng đại lễ
 • 11:13, 31/08/2017
 • ​​​​​​​Huyện Châu Thành đang tập trung triển khai thực hiện các hoạt động chào mừng Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9 nhằm góp phần khơi dậy tinh thần đoàn kết dân tộc,
 • Đổi mới phương thức hoạt động của Mặt trận và đoàn thể
 • 08:11, 30/08/2017
 • Xuất phát từ thực tiễn của tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn cùng với việc thực hiện chủ trương xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh ở cơ sở, đòi hỏi phải nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển hiện nay.
 • Phòng, chống tội phạm hiệu quả
 • 08:40, 29/08/2017
 • ​​​​​​​Những năm qua, thông qua những mô hình của ngành công an phát động đã khơi dậy sức mạnh của quần chúng nhân dân trong đấu tranh phòng, chống có hiệu quả các loại tội phạm.