HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
100,052,599 lượt truy cập
  • Người lao động được hỗ trợ học nghề khi tham gia bảo hiểm thất nghiệp
  • 07:44, 31/12/2019
  • Người lao động khi tham gia bảo hiểm thất nghiệp được hưởng các chế độ bảo hiểm thất nghiệp gồm: Trợ cấp thất nghiệp; hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm; hỗ trợ học nghề và bảo hiểm y tế. Nhằm giúp người lao động hiểu rõ hơn về chế độ hỗ trợ học nghề, Trung tâm Dịch
  • Chính sách xuất khẩu lao động tỉnh Hậu Giang
  • 10:28, 26/12/2019
  • Chính sách Xuất khẩu lao động của tỉnh là hỗ trợ về vay vốn và chi phí ban đầu để người lao động đáp ứng đủ điều kiện làm việc ở thị trường có thu nhập cao. Tập trung chủ yếu ở thị trường Nhật Bản.
  • Nghề đan dây nhựa vào vụ
  • 09:17, 06/12/2019
  • (HG) - Hiện những bình hoa, chậu kiểng hay giỏ xách làm bằng dây nhựa rất hút hàng, mang lại thu nhập khá cho nhiều lao động ở nông thôn.