HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
113,925,412 lượt truy cập
  • Rủi ro từ hụi
  • 08:07, 27/05/2020
  • Hụi là một hình thức huy động vốn phổ biến trong dân, song do mang tính tự phát, chủ yếu dựa vào lòng tin nên việc chơi hụi tiềm ẩn nhiều rủi ro.
  • Hội thi “Pháp luật cho mọi người”
  • 08:06, 27/05/2020
  • (HG) - Theo ông Nguyễn Văn Quân, Giám đốc Sở Tư pháp, nhằm thực hiện tốt hơn công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, trên cơ sở giúp người dân nắm bắt, cập nhật những quy định mới của pháp luật, từ tháng 6-2020, Hội thi “Pháp luật cho mọi người” sẽ chính thức được tổ
  • Phát huy vai trò của hội thẩm nhân dân
  • 18:25, 25/05/2020
  • Là những người trực tiếp tham gia vào quá trình tố tụng tại phiên tòa nên hội thẩm nhân dân có địa vị pháp lý quan trọng, là đại diện của Nhân dân tham gia vào công tác xét xử nhằm đảm bảo tính công bằng, khách quan của pháp luật.