HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
84,789,664 lượt truy cập
 • Sẽ có nhiều hoạt động thu hút độc giả
 • (HG) - Ngày sách Việt Nam tỉnh Hậu Giang lần thứ 4 năm 2019 năm nay có chủ đề “Sách - Tri thức, phát triển và hội nhập”, sẽ diễn ra từ ngày 10 đến 12-4, tại Khu văn hóa Hồ Sen, thành phố Vị Thanh. Theo đó, sẽ có đa dạng các hoạt động, gồm: trưng bày, giới thiệu và bán sách; tổ chức các trò chơi về sách: cuộc thi: Đại sứ văn hóa đọc, xếp mô hình sách, trò chơi sách… Ngoài ra, còn có hàng loạt hoạt động hưởng ứng Ngày sách Việt Nam trên địa bàn tỉnh, như: tổ chức ngày hội đọc sách trong hệ thống trường học, thư viện, các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, huyện…
 • Sẵn sàng đón nhận danh hiệu văn hóa nông thôn mới
 • 09:01, 18/03/2019
 • Những ngày này, ở khắp các tuyến đường của xã Hỏa Lựu, thành phố Vị Thanh, đang hoàn tất những phần việc cuối để chờ đón nhận danh hiệu văn hóa nông thôn mới và nông thôn mới sau một thời gian dài nỗ lực.
 • Chương trình sẽ mang đậm bản sắc các dân tộc
 • 08:09, 12/03/2019
 • (HG) - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng Ban Dân tộc tỉnh vừa thống nhất kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao hưởng ứng Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam năm 2019, trước khi trình Ban tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn của tỉnh thông qua và triển khai thực hiện.
 • Nâng chất danh hiệu thiết thực
 • 09:45, 11/03/2019
 • Nâng chất đồng bộ xã văn hóa nông thôn mới, phường văn minh đô thị được Ban chỉ đạo Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa (TDĐKXDĐSVH) thị xã Ngã Bảy tiếp tục đẩy mạnh.