• Nâng cao hiệu quả công tác giáo dục lý luận chính trị
 • 09:38, 02/08/2018
 • ​​​​​​​Đó là một trong những nhiệm vụ luôn được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đặc biệt quan tâm, góp phần tạo tiền đề cho Đảng bộ tỉnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu nghị quyết đề ra.
 • Kịp thời khích lệ, động viên
 • 08:24, 01/08/2018
 • Qua thống kê trong 6 tháng đầu năm nay, 70% đối tượng được cấp tỉnh khen thưởng là người trực tiếp lao động sản xuất. Đây được xem là động lực để kịp thời kích thích, động viên phong trào thi đua trên địa bàn tỉnh ngày càng phát triển.
 • Khẳng định vai trò công tác tuyên giáo
 • 08:22, 01/08/2018
 • Thời gian qua, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Châu Thành không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động, bám sát nhiệm vụ chính trị và định hướng chỉ đạo cấp ủy các cấp, phát huy vai trò xung kích trên mặt trận tư tưởng, văn hóa của Đảng, góp phần tích cực vào việc ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh ở địa phương.
 • Phát huy hiệu quả hoạt động của tuyên giáo cơ sở
 • 09:11, 31/07/2018
 • ​​​​​​​Thời gian qua, đội ngũ làm công tác tuyên giáo cấp cơ sở trên địa bàn huyện Châu Thành A luôn thực hiện tốt vai trò định hướng tư tưởng chính trị, tạo sự thống nhất cao trong đảng bộ và Nhân dân.
 • Dấu ấn mùa hè xanh
 • 07:59, 30/07/2018
 • Đầu tháng 7 đến nay, khắp địa bàn nông thôn trong tỉnh, nhất là các địa phương đang triển khai xây dựng xã nông thôn mới luôn có lực lượng đoàn viên, thanh niên tham gia Chiến dịch tình nguyện mùa hè xanh năm 2018. Tại mỗi điểm đến, các bạn đều để lại những dấu ấn đẹp.