• Tổ chức tốt đại hội chi bộ
 • 08:56, 02/08/2019
 • Công tác tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, nhiệm kỳ 2020-2022 trên địa bàn huyện Phụng Hiệp diễn ra chất lượng, đúng theo kế hoạch đề ra.
 • Thị xã Long Mỹ: Tai nạn giao thông tăng
 • 08:07, 01/08/2019
 • (HG) - Sáu tháng đầu năm, Công an thị xã Long Mỹ đã kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền giải quyết hiệu quả các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự. Trong đó, phạm pháp hình
 • Đổi mới để nâng cao chất lượng hoạt động tuyên giáo
 • 08:11, 31/07/2019
 • Ban Tuyên giáo Huyện ủy Châu Thành A luôn bám sát nhiệm vụ hoạt động trên từng lĩnh vực của ngành và sự chỉ đạo của Huyện ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, qua đó, đạt được kết quả toàn diện trên các mặt công tác.
 • Tích cực chăm lo đời sống hội viên
 • 07:59, 30/07/2019
 • Những năm qua, nhờ thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống hội viên mà Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp, đã giúp nhiều hội viên vượt qua khó khăn.
 • Nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo
 • 07:49, 30/07/2019
 • Thời gian qua, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Phụng Hiệp luôn chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế địa phương; vai trò, nhiệm vụ được giao luôn hoàn thành tốt.
 • Phía sau những danh hiệu, huân chương
 • 05:08, 29/07/2019
 • Trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc, nhiều gia đình đã nuôi dưỡng, cống hiến những người con ưu tú cho quê hương, đất nước, để có được độc lập, tự do hôm nay.