• Nông dân khéo làm dân vận
 • Mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng hiệu quả và tận tình chia sẻ kinh nghiệm, vận động người dân cùng phát triển kinh tế là cách mà ông Trần Trung Quốc, nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi làm thời gian qua.
 • Thi đua - phát triển
 • 06:44, 11/06/2019
 • Phát huy tốt hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước đã tạo nền tảng quan trọng để huyện Châu Thành A phát triển thời gian qua.
 • Thi đua tạo động lực cho phát triển
 • 06:01, 11/06/2019
 • Từ những phong trào thi đua được phát động hàng năm cũng như tổ chức theo chuyên đề và đột xuất đã khuyến khích, thúc đẩy nhà nhà thi đua,
 • ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ THỰC CHẤT, ĐA CHIỀU
 • 11:57, 06/06/2019
 • Tại Hội nghị Trung ương 10, khóa XII, cho ý kiến chỉ đạo về việc chuẩn bị đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng, một trong những vấn đề được Ban Chấp hành Trung ương thống nhất cao,
 • Thiết thực những mô hình đột phá
 • 08:36, 06/06/2019
 • Cụ thể hóa chủ đề Tháng công nhân “Mỗi công đoàn cơ sở - Một lợi ích đoàn viên”, tháng 5 vừa qua, các cấp công đoàn trong tỉnh có nhiều nỗ lực thực hiện hoạt động chăm lo cho công đoàn viên, người lao động.
 • Dấu ấn thi đua của cựu chiến binh
 • 08:15, 06/06/2019
 • Sắp tới, Hội Cựu chiến binh (CCB) thành phố Vị Thanh sẽ tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua CCB gương mẫu giai đoạn 2014-2019. Đây là dịp để ghi nhận những thành tích nổi bật của phong trào này thời gian qua.