• Quyết tâm thực hiện đạt các chỉ tiêu năm
  • 08:09, 07/07/2017
  • Thành phố Vị Thanh vừa tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2017. Trong 18 chỉ tiêu Nghị quyết năm mà Đảng bộ đề ra, đến nay có 3 chỉ tiêu thực hiện đạt và vượt, nhiều chỉ tiêu khác cũng đạt khá cao, góp phần thúc đẩy kinh tế, văn hóa - xã hội địa phương phát triển.
  • Quan tâm nhiều mặt của công tác xây dựng Đảng
  • 09:03, 06/07/2017
  • ​​​​​​​Xác định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu của Đảng bộ phường, thời gian qua, phường IV, thành phố Vị Thanh luôn chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo,
  • Giảm họp để đi cơ sở nhiều hơn
  • 07:26, 06/07/2017
  • ​​​​​​​Đó là chủ trương mà cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh đang thực hiện với quyết tâm giảm thiểu các cuộc họp không cần thiết, dành thời gian đi thực tế, tiếp xúc với dân nhiều hơn.