HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
97,144,151 lượt truy cập
 • Phụ nữ Hậu Giang tích cực, sáng tạo
 • Giữ gìn, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, phụ nữ cả nước nói chung, Hậu Giang nói riêng đã và đang có nhiều đóng góp tích cực vào công cuộc dựng xây quê hương, đất nước.
 • Dân vận trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế
 • 07:12, 05/03/2019
 • “Dân vận khéo việc gì cũng thành công”, thực hiện lời dạy của Bác, nhiều năm qua, các cấp, các ngành, đoàn thể huyện Long Mỹ đã ra sức vận động nông dân chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tăng thu nhập cho hộ gia đình.
 • Tích cực lao động những ngày đầu năm
 • 08:49, 25/02/2019
 • Nhờ kịp thời chăm lo, đảm bảo chế độ, chính sách, nhất là tiền lương, thưởng của công đoàn các cấp mà sau tết, người lao động trở lại làm việc với sự phấn khởi.
 • Dấu ấn Mặt trận Châu Thành
 • 09:09, 19/02/2019
 • UBMTTQ Việt Nam huyện Châu Thành đang khẩn trương chuẩn bị cho Đại hội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2019-2024 với niềm tin và sự phấn khởi lớn bởi đơn vị này thực hiện vượt hầu hết các chỉ tiêu của nhiệm kỳ 2014-2019.