HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
152,986,812 lượt truy cập
 • Góp phần lan tỏa sâu rộng việc học tập và làm theo gương Bác
 • 08:17, 13/03/2023
 • Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đợt 1 giai đoạn 2021-2022 (giải thưởng) đã kết thúc nhưng dư âm vẫn còn đọng lại.
 • Phụ nữ Phụng Hiệp: Thường xuyên học tập và làm theo gương Bác
 • 18:38, 06/03/2023
 • Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, thời gian qua, các cấp hội liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Phụng Hiệp đã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa, cách làm hay, tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động trong cán bộ, hội viên, góp phần nâng cao đời sống chị em, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.
 • Nhiều mô hình trong học tập và làm theo gương Bác
 • 18:33, 20/02/2023
 • Thực hiện Kết luận số 01 ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Chuyên đề năm 2022-2023, ban, ngành, địa phương trên địa bàn huyện Phụng Hiệp thực hiện nghiêm với nhiều cách làm phù hợp, hay, gặt hái những kết quả nổi bật.
 • Lan tỏa các mô hình hay, điển hình tiên tiến
 • 08:33, 20/02/2023
 • Thị xã Long Mỹ đã có sự chuyển biến tích cực, nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo trong làm kinh tế với các mô hình thiết thực, hiệu quả trong học tập và làm theo gương Bác.
 • Lan tỏa học tập và làm theo gương Bác
 • 07:59, 07/10/2022
 • Thành phố Ngã Bảy đã và đang tích cực đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị trong toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân, thông qua việc lan tỏa, nhân rộng các mô hình hay, hiệu quả.