• Đa dạng mô hình phát triển kinh tế
 • Hiện nay, nhiều nông dân ở thị trấn Cây Dương, huyện Phụng Hiệp, chủ động tìm tòi và xây dựng các mô hình sản xuất mới để phát triển kinh tế hộ gia đình và góp phần đa dạng hóa sản phẩm nông nghiệp của địa phương.
 • Áp lực trước vụ mía mới
 • 17:42, 31/07/2019
 • Dù còn khoảng 2 tháng nữa mới vào vụ thu hoạch của niên vụ mía 2019-2020, thế nhưng trước nhiều yếu tố bất lợi đang diễn ra như nhà máy đường đóng cửa, giá bao tiêu thấp... khiến người trồng mía trên địa bàn tỉnh hoang mang, lo lắng.
 • Xóa nợ 306 khoản vay
 • 08:39, 31/07/2019
 • (HG) - Theo Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh Hậu Giang, trong 6 tháng đầu năm, chi nhánh đã được Trung ương thông báo kết quả xử lý rủi ro đợt 1 năm 2019 cho 515 khoản vay với số tiền trên 5,3 tỉ đồng,
 • Thu hút nguồn lực phát triển kinh tế
 • 08:37, 31/07/2019
 • Gần 5 năm thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, thành phố Vị Thanh đã tạo ra nhiều chuyển biến tích cực, các lĩnh vực kinh tế phát triển đúng định hướng.
 • Truy thu thuế trên 49 tỉ đồng
 • 08:21, 31/07/2019
 • (HG) - Đến nay, Cục Thuế tỉnh đã thực hiện thanh tra tại trụ sở 19 doanh nghiệp, đạt 63,33% và chiếm 2,01% số doanh nghiệp đang quản lý.
 • 4 trường hợp được xóa nợ thuế
 • 08:20, 31/07/2019
 • (HG) - Luật Quản lý thuế sửa đổi số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019 vừa được Quốc hội thông qua đã quy định cụ thể 4 trường hợp được xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt.