• Triều Tiên cảnh báo về Thế chiến III
  • 18:28, 07/11/2023
  • Triều Tiên vừa cảnh báo, hợp tác quân sự giữa Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản rất nguy hiểm, có thể dẫn tới nguy cơ xảy ra Thế chiến III.