HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
114,859,919 lượt truy cập
  • Mô hình học tập đa năng
  • 06:50, 12/05/2020
  • Trần Quang Duy Khương, học sinh lớp 10A6 (Trường THPT Tầm Vu); Nguyễn Như Phước Thành, học sinh lớp 9A1 và Nguyễn Thị Kim Ngọc, học sinh lớp 9A5 (Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Him Lam), đã sáng tạo ra mô hình học tập đa năng tích hợp liên môn đầy hữu ích.
  • Thêm sáng tạo phòng, chống dịch Covid-19
  • 07:33, 07/05/2020
  • Hai giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Him Lam (huyện Châu Thành A), là thầy Đặng Văn Đạo và thầy Lê Thanh Liêm đã phối hợp sáng tạo “Thiết bị hỗ trợ rửa tay không tiếp xúc”, với cách rửa tay khác lạ so với thông thường.