HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
76,856,317 lượt truy cập
 • Triển khai các hoạt động bảo vệ môi trường
 • 10:44, 31/01/2019
 • (HG) - Tới đây, tỉnh Hậu Giang sẽ đẩy mạnh xã hội hóa và nâng cao nhận thức của toàn xã hội về công tác bảo vệ môi trường, triển khai các hoạt động bảo vệ môi trường.
 • Đã có 35 xã được công nhận tiêu chí môi trường
 • 09:09, 29/01/2019
 • (HG) - Trong năm 2018, Sở Tài nguyên và Môi trường đã hỗ trợ thực hiện tiêu chí môi trường và an toàn thực phẩm trong xây dựng nông thôn mới cho các xã như: Trường Long A, Tân Hòa (huyện Châu Thành A), Vĩnh Thuận Tây (Vị Thủy), Tân Bình, Phụng Hiệp (huyện Phụng Hiệp);
 • Triển khai 4 dự án liên quan đến biến đổi khí hậu
 • 09:08, 29/01/2019
 • (HG) - Trong năm 2018, Sở Tài nguyên và Môi trường đã triển khai thực hiện 4 dự án thuộc lĩnh vực khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu gồm: Khảo sát, đánh giá chế độ thủy văn, địa hình đáy, địa chất ven sông, kênh chính trên địa bàn tỉnh (có nguy cơ sạt lở),
 • Khó khăn trong việc xử lý chất thải nguy hại
 • 09:07, 29/01/2019
 • (HG) - Hiện nay, vấn đề quản lý chất thải nguy hại đã được quan tâm, các cơ sở quy mô lớn thực hiện công tác quản lý chất thải nguy hại như: Đăng ký, thu gom, phân loại, lưu giữ và chuyển giao xử lý chất thải nguy hại theo quy định.
 • Chuyển biến trong công tác bảo vệ môi trường
 • 07:41, 29/01/2019
 • Xác định bảo vệ môi trường là mục tiêu cơ bản của phát triển bền vững, vì thế trong năm qua, dưới sự chỉ đạo sát sao của UBND tỉnh, giúp đỡ của Bộ Tài nguyên và Môi trường nên công tác quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh đã và đang có nhiều chuyển biến tích cực,