HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
76,869,760 lượt truy cập
  • Nhiều kết quả trong thực hiện Luật Cư trú
  • Luật Cư trú được Quốc hội thông qua năm 2006 và có hiệu lực từ ngày 1-7-2007. Qua hơn 10 năm thực thi, luật đã đáp ứng được nhu cầu, nguyện vọng của người dân về đăng ký nhân khẩu, hộ khẩu, góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự địa phương.
  • Nâng chất hoạt động Hội thẩm nhân dân
  • 08:19, 07/01/2019
  • Là lực lượng có vai trò quan trọng trong các phán quyết của tòa án tại phiên tòa sơ thẩm, những năm qua, lực lượng Hội thẩm nhân dân (HTND) trong tỉnh đã có đóng góp quan trọng vào thực thi công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân.
  • Số trường hợp cưỡng chế thi hành án giảm
  • 08:43, 04/01/2019
  • (HG) - Theo Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự (THADS) tỉnh, năm 2018, các cơ quan thi hành án dân sự đã ra quyết định áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án đối với 120 trường hợp (giảm 26 trường hợp), trong đó có 5 trường hợp khi chuẩn bị áp dụng biện pháp cưỡng chế, đương sự tự nguyện thi hành, 119 cuộc cưỡng chế có huy động lực lượng liên ngành…