HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
88,613,588 lượt truy cập

Phối hợp nâng chất hoạt động thư viện

13/05/2019 | 07:59 GMT+7

(HG) - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa xây dựng kế hoạch liên tịch với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, để tiến đến thống nhất và cùng thực hiện nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về thư viện và đẩy mạnh các hoạt động giáo dục, học tập suốt đời trong các thư viện, giai đoạn 2019-2020. Trước mắt, trong năm nay, sẽ phát huy tổ chức triển lãm sách trên xe lưu động thông minh và luân chuyển sách, báo từ thư viện công cộng đến một số thư viện trong trường học.

Nhiều hoạt động thu hút học sinh đọc sách do Thư viện tỉnh tổ chức.

Những năm qua, giữa hai ngành cũng đã có sự phối hợp hỗ trợ hiệu quả trong việc nâng chất hoạt động tuyên truyền, chia sẻ cơ sở vật chất, trang thiết bị thư viện, phục vụ sách báo cho các thư viện công cộng… Việc tiếp tục phối hợp sẽ tạo điều kiện để nâng cao chất lượng hệ thống thư viện công cộng, trường học, góp phần phát triển văn hóa đọc, phát triển năng lực tự học, nghiên cứu và biết cách thu thập xử lý thông tin từ nhiều nguồn khác nhau của học sinh, sinh viên, Nhân dân; tạo điều kiện luân chuyển sách, báo, tổ chức hoạt động ngoại khóa; tổ chức tham quan, giao lưu học tập, trao đổi kinh nghiệm, nghiệp vụ và có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn và năng lực quản lý thư viện…

V.TR

Viết bình luận mới