HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
154,226,990 lượt truy cập
  • Nhiều nội dung liên quan đến đất quốc phòng, an ninh
  • 05:38, 25/08/2023
  • Dự thảo Luật Đất đai có 76 nội dung liên quan đến đất quốc phòng, an ninh. Góp ý dự thảo trên, Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội vừa tổ chức Phiên họp Thường trực Ủy ban mở rộng, ghi nhận nhiều ý kiến.
  • Quan tâm giải quyết kiến nghị chính đáng, tránh khiếu nại kéo dài, mất lòng tin với dân
  • 08:16, 21/07/2023
  • Tiếp xúc và trả lời các ý kiến cử tri gần đây, Đoàn ĐBQH tỉnh đã yêu cầu các cơ quan, địa phương trả lời tại chỗ hoặc có văn bản trả lời cụ thể, nhiều vấn đề được trả lời thỏa đáng. Đoàn nhấn mạnh, cần quan tâm giải quyết các kiến nghị chính đáng của cử tri, tránh khiếu nại kéo dài, vượt cấp, mất lòng tin với dân.
  • Trả lời các kiến nghị của cử tri thành phố Vị Thanh
  • 09:45, 30/06/2023
  • Trước Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, Đoàn ĐBQH tỉnh Hậu Giang phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri trực tiếp tại 8 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn,