HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
152,987,016 lượt truy cập
  • Trả lời kiến nghị của cử tri
  • 08:25, 17/02/2023
  • Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức tại Điều 5 của Nghị định số 138 ngày 27/11/2020 của Chính phủ có quy định ưu tiên trong tuyển dụng công chức. Kiến nghị bộ liên quan nghiên cứu trình Chính phủ xem xét bổ sung nhóm đối tượng là cán bộ không chuyên trách ở cơ sở có quá trình công tác từ 10 năm trở lên vào nhóm đối tượng ưu tiên.
  • Trả lời kiến nghị của cử tri
  • 10:58, 10/02/2023
  • Kiến nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét đưa môn lịch sử vào môn thì bắt buộc đối với kỳ thi tốt nghiệp bậc trung học phổ thông, nếu môn học lịch sử là môn thi tự chọn thì học sinh thường sẽ ít chọn,
  • Trao đổi cụ thể với cử tri Hậu Giang về các kiến nghị đối với thương binh
  • 18:40, 02/02/2023
  • Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành liên quan xem xét điều chỉnh, bổ sung quy định cho các đối tượng là thân nhân của thương binh 3/4 và 4/4 được hưởng chế độ bảo hiểm y tế như thân nhân của thương binh 1/4 và 2/4 và xem xét hạ tỷ lệ tổn thương từ 21% xuống còn 15% để được công nhận là thương binh.