HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
55,829,198 lượt truy cập
  • Trả lời kiến nghị của cử tri
  • Kiến nghị sửa đổi, bổ sung Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, bổ sung quy định người trực tiếp thờ cúng thương binh, bệnh binh được hưởng trợ cấp thờ cúng như gia đình liệt sĩ.