HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
69,706,644 lượt truy cập
  • TPHCM chính thức đánh giá cán bộ hàng quý, theo hiệu quả công việc
  • 15:30, 23/10/2018
  • Đây là cách đánh giá mới, thực hiện hàng quý, thay vì đánh giá từng năm như lâu nay. Kết quả đánh giá là căn cứ để TP chi trả thu nhập tăng thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị quyết 54 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM.
  • Bàn giao 660 căn nhà đại đoàn kết
  • 08:23, 23/10/2018
  • (HG) - Đầu năm đến nay, toàn tỉnh xây dựng, bàn giao 660 căn nhà đại đoàn kết (ảnh), với tổng trị giá 26,6 tỉ đồng.
  • Tinh gọn bộ máy: Khó, nhưng… làm được !
  • 08:26, 22/10/2018
  • Cùng với cả nước, Hậu Giang đang tích cực triển khai, thực hiện các giải pháp tinh gọn tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị để hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần các văn bản của Trung ương.