HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
152,968,766 lượt truy cập
 • Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ
 • 06:51, 14/03/2023
 • Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng, có ý nghĩa quyết định trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên,
 • Chú trọng nâng chất lượng sinh hoạt chi bộ
 • 08:09, 13/03/2023
 • Đảng ủy xã Trường Long Tây, huyện Châu Thành A đã nỗ lực triển khai, thực hiện nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt tại các chi bộ trực thuộc.
 • Ươm những mầm xanh cho Đảng
 • 07:56, 06/03/2023
 • Nhận thức rõ vị trí, vai trò là đội dự bị tin cậy của Đảng, thời gian qua, các cấp bộ đoàn trên địa bàn tỉnh luôn chú trọng công tác phát hiện, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú để giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp.
 • Chủ động thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết
 • 18:24, 20/02/2023
 • Phát huy những kết quả đạt được trong năm 2022, những tháng đầu năm 2023, các xã, thị trấn của huyện Châu Thành A đang đẩy mạnh thực hiện nhiều biện pháp để sớm đạt các chỉ tiêu đề ra.
 • Thực hiện tốt công tác kết nạp đảng viên
 • 06:10, 16/02/2023
 • Xác định kết nạp đảng viên là một nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng cũng như trong quá trình phát triển, hoạt động lãnh đạo của Đảng nhằm tăng thêm sức chiến đấu và bảo đảm sự kế thừa,
 • Phát triển đảng và đoàn thể trong doanh nghiệp
 • 18:58, 14/02/2023
 • Công tác phát triển tổ chức đảng và các tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp đã được Ban chỉ đạo xây dựng - phát triển tổ chức đảng và các tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp (Ban chỉ đạo) quan tâm thực hiện đạt nhiều kết quả thời gian qua, tuy nhiên công tác này đang gặp phải không ít khó khăn, hạn chế.
 • Thành lập mới 1 chi bộ tại doanh nghiệp
 • 12:02, 14/02/2023
 • (HG) - Vừa qua, Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức trao quyết định thành lập Chi bộ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây lắp Hậu Giang.