HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
76,855,874 lượt truy cập
  • Xây dựng chính quyền thân thiện
  • “Biết chào, biết cười, biết lắng nghe, biết hướng dẫn, biết cảm ơn, biết xin lỗi khi tiếp xúc với tổ chức và công dân” là quyết tâm trong chỉ đạo, thực hiện cải cách hành chính của huyện Phụng Hiệp trong năm 2019.
  • Sẵn sàng cho đại hội Mặt trận thị xã
  • 07:38, 14/02/2019
  • Chỉ còn hơn một tháng nữa, UBMTTQ Việt Nam thị xã Ngã Bảy sẽ tổ chức đại hội. Đây là sự kiện chính trị quan trọng trong năm được toàn Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trên địa bàn thị xã quan tâm.
  • Niềm tin và mùa Xuân
  • 07:32, 02/02/2019
  • Đất nước ta lại đón một mùa Xuân mới - một mùa Xuân với niềm tự hào to lớn về những gì năm qua toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đã vượt lên khó khăn... để giành được.