HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
92,879,820 lượt truy cập
 • Đẩy mạnh sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn
 • Năm 2019, nhiệm vụ trọng tâm về sắp xếp tổ chức bộ máy tiếp tục được cấp ủy, chính quyền Hậu Giang đẩy mạnh. Đặc biệt, Nghị quyết 18 ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” được thực hiện nghiêm, đạt nhiều kết quả.
 • Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động
 • 07:45, 14/10/2019
 • Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Hậu Giang lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018-2023, Hội Nông dân tỉnh đã thực hiện nhiều giải pháp đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, qua đó nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hội và phong trào nông dân, góp phần xây dựng Hội vững mạnh.
 • Hiệu quả giám sát của cơ quan dân cử
 • 17:19, 09/10/2019
 • Tập trung giám sát những nội dung mà cử tri quan tâm, từ đó kiến nghị những vấn đề phù hợp để cơ quan được giám sát điều chỉnh, thực hiện tốt hơn nhiệm vụ là những dấu ấn nổi bật trong thực hiện chức năng giám sát của cơ quan dân cử thời gian qua.
 • Quý III, thi hành kỷ luật 30 đảng viên
 • 08:39, 07/10/2019
 • (HG) - Trong quý III, Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành cơ bản chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2019 với 6 nội dung kiểm tra và 4 nội dung giám sát; thực hiện quy trình giải quyết tố cáo 2 cán bộ Tỉnh ủy quản lý.
 • Tập trung các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế
 • 18:00, 02/10/2019
 • Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 18 đánh giá kết quả công tác quý III, triển khai nhiệm vụ công tác quý IV tổ chức mới đây, Tỉnh ủy thông tin tình hình kinh tế tỉnh nhà tiếp tục khả quan; nông nghiệp được chú trọng phát triển theo hướng duy trì tốc độ
 • Nhiều tiến bộ qua từng năm
 • 17:55, 02/10/2019
 • Chín tháng đầu năm, huyện Châu Thành thực hiện đạt kết quả tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm; đa số chỉ tiêu phát triển đều đạt và vượt tiến độ.
 • Dân chủ là phát huy vai trò làm chủ của dân
 • 07:49, 25/09/2019
 • Phục vụ tốt hơn cho người dân là mục tiêu mà Tổ thực hiện Quy chế dân chủ triển khai thực hiện từ đầu năm đến nay trên địa bàn thị trấn Nàng Mau, huyện Vị Thủy.