HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
84,287,784 lượt truy cập

Mức hưởng thanh toán trực tiếp

10/01/2019 | 07:43 GMT+7

Những chính sách BHXH mới có lợi cho người dân. Ảnh: HỒNG DIỄM

Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế chính thức có hiệu lực từ ngày 01/12/2018.

Theo đó, Nghị định số 146 có một số điểm mới như bổ sung một số đối tượng tham gia bảo hiểm y tế; quy định tham gia theo hộ gia đình và bổ sung một số quyền lợi khi KCB tại cơ sở KCB BHYT… Bên cạnh đó, Nghị định cũng đã sửa đổi mức hưởng đối với trường hợp thanh toán trực tiếp tại cơ quan BHXH. Cụ thể:

1. Trường hợp người bệnh đến khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến huyện và tương đương không có hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế (trừ trường hợp cấp cứu), thanh toán như sau:

a) Trường hợp khám bệnh, chữa bệnh ngoại trú, thanh toán theo chi phí thực tế trong phạm vi được hưởng và mức hưởng bảo hiểm y tế theo quy định nhưng tối đa không quá 0,15 lần mức lương cơ sở tại thời điểm khám bệnh, chữa bệnh;

b) Trường hợp khám bệnh, chữa bệnh nội trú, thanh toán theo chi phí thực tế trong phạm vi được hưởng và mức hưởng bảo hiểm y tế theo quy định nhưng tối đa không quá 0,5 lần mức lương cơ sở tại thời điểm ra viện.

2. Trường hợp người bệnh đến khám bệnh, chữa bệnh nội trú tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến tỉnh và tương đương không có hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế (trừ trường hợp cấp cứu), thanh toán theo chi phí thực tế trong phạm vi được hưởng và mức hưởng bảo hiểm y tế theo quy định nhưng tối đa không quá 1,0 lần mức lương cơ sở tại thời điểm ra viện.

3. Trường hợp người bệnh đến khám bệnh, chữa bệnh nội trú tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến trung ương và tương đương không có hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế (trừ trường hợp cấp cứu), thanh toán theo chi phí thực tế trong phạm vi được hưởng và mức hưởng bảo hiểm y tế theo quy định nhưng tối đa không quá 2,5 lần mức lương cơ sở tại thời điểm ra viện.

4. Trường hợp người bệnh đi khám bệnh, chữa bệnh tại nơi đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu không đúng quy định tại khoản 1 Điều 28 của Luật bảo hiểm y tế (như thẻ BHYT đăng ký KCB BHYT ban đầu tại Bệnh viện A đến KCB tại Bệnh viện A không xuất trình thủ tục KCB BHYT) được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán theo chi phí thực tế trong phạm vi được hưởng và mức hưởng bảo hiểm y tế nhưng tối đa không quá 0,15 lần mức lương cơ sở tại thời điểm khám bệnh, chữa bệnh đối với trường hợp khám bệnh, chữa bệnh ngoại trú và tối đa không quá 0,5 lần mức lương cơ sở tại thời điểm ra viện đối với trường hợp khám bệnh, chữa bệnh nội trú.

Như vậy, theo quy định của Nghị định số 146 chưa có quy định thanh toán trực tiếp đối với trường hợp KCB không đúng nơi đăng ký KCB ban đầu.

Để được hưởng quyền lợi cao nhất khi đi KCB, người tham gia BHYT cần xuất trình thủ tục KCB BHYT tại cơ sở KCB.

 Theo Bảo hiểm Xã hội tỉnh Hậu Giang

Viết bình luận mới