HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
75,356,184 lượt truy cập

Tỷ lệ % đóng bảo hiểm xã hội của cơ quan sử dụng lao động và người lao động

16/05/2018 | 08:44 GMT+7

Độc giả gửi câu hỏi: “Tỷ lệ đóng BHXH của cơ quan sử dụng lao động và người lao động từ năm 2006 trở về trước trên địa bàn tỉnh Hậu Giang là bao nhiêu phần trăm? Và từ năm 2006 đến nay là bao nhiêu phần trăm ?...”.

 BHXH tỉnh Hậu Giang trả lời:

- Từ ngày 01/01/1995 đến 31/12/2006, căn cứ Điều 36 Chương 3 Nghị định số 12/CP ngày 26/01/1995 của Chính phủ về việc ban hành điều lệ BHXH, quy định mức đóng BHXH: Hằng tháng, người sử dụng lao động (NSDLĐ) đóng bằng 15% so với tổng quỹ tiền lương của những người tham gia BHXH trong đơn vị; Người lao động (NLĐ) đóng bằng 5% tiền lương tháng.

- Từ ngày 01/01/2007 đến 31/5/2017, căn cứ Điều 91, Điều 92 Luật BHXH số 71/2006/QH11 ngày 29/6/2006 và Điều 85, Điều 86 Luật BHXH số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014, quy định mức đóng BHXH bắt buộc: Hằng tháng, NSDLĐ đóng 15% trên quỹ tiền lương, tiền công tháng; từ năm 2010 trở đi, cứ 02 năm một lần đóng thêm 1% cho đến khi đạt mức đóng là 18%; NLĐ đóng bằng 5% mức tiền lương, tiền công tháng; từ năm 2010 trở đi, cứ 02 năm một lần đóng thêm 1% cho đến khi đạt mức đóng là 8%. Cụ thể:

- Từ ngày 01/6/2017 đến nay, căn cứ Luật An toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 25/6/2015; Nghị định số 44/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ quy định mức đóng BHXH bắt buộc vào quỹ TNLĐ, BNN, hằng tháng, NSDLĐ đóng bằng 17,5% trên quỹ tiền lương của người lao động; NLĐ đóng bằng 8% trên mức tiền lương tháng.

Theo BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH HẬU GIANG

Viết bình luận mới