• Tấm lòng của cựu chiến binh mù
  • 07:57, 07/08/2019
  • Ở tuổi gần 70 nhưng hàng ngày, ông Hai Lực (Huỳnh Văn Lực), Chủ tịch Hội Người mù huyện Châu Thành A, vẫn đều đặn đến cơ quan để đảm đương nhiệm vụ đặc biệt này.
  • Phát triển toàn diện
  • 07:50, 07/08/2019
  • Trải qua chặng đường 20 năm xây dựng - phát triển, với sự đoàn kết, đồng thuận của Đảng bộ, chính quyền, dân và quân huyện nhà, Vị Thủy hôm nay có những thành tựu rất đáng tự hào.
  • Hướng tới chính quyền thân thiện
  • 17:19, 06/08/2019
  • Một số địa phương trên địa bàn tỉnh đã triển khai thực hiện mô hình chính quyền thân thiện. Kết quả bước đầu cho thấy mô hình này cần được nhân rộng trên địa bàn tỉnh.