• Việt Nam – ASEAN: 25 năm qua và chặng đường phía trước
  • 09:45, 20/08/2020
  • Trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 25 năm Việt Nam tham gia ASEAN, 53 năm thành lập ASEAN, ngày 19-8, Bộ Ngoại giao Việt Nam tổ chức Hội thảo quốc tế với chủ đề “Việt Nam - ASEAN: 25 năm qua và chặng đường phía trước”.