HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
76,973,804 lượt truy cập

Cần tập trung giám sát, phản biện các vấn đề người dân quan tâm

11/07/2018 | 08:49 GMT+7

(HG) - Đó là yêu cầu của ông Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam, Trưởng Đoàn công tác của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tại buổi làm việc với Tỉnh ủy Hậu Giang để kiểm tra, khảo sát kết quả qua 5 năm thực hiện Quyết định số 217 về ban hành Quy chế giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội (Quyết định số 217) và Quyết định số 218 ban hành Quy định về việc MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền (Quyết định số 218) của Bộ Chính trị khóa XI trên địa bàn tỉnh. Tiếp và làm việc với đoàn có ông Huỳnh Thanh Tạo, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; ông Nguyễn Quốc Ca, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh.

Ông Ngô Sách Thực (đứng), Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: TRƯỜNG SƠN

Tại đây, ông Ngô Sách Thực đánh giá cao nỗ lực và kết quả mà MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh đạt được trong thực hiện Quyết định số 217 và Quyết định số 218 của Bộ Chính trị khóa XI. Tuy nhiên, việc thực hiện 2 quyết định này còn gặp phải một số hạn chế nhất định như công tác phản biện còn nhiều khó khăn khi tổ chức số cuộc phản biện còn ít; chưa phát huy tốt vai trò giám sát của Nhân dân…

Vì vậy, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đề nghị tới đây, MTTQ các cấp cần xây dựng kế hoạch giám sát, phản biện các vấn đề có liên quan đến sự phát triển của tỉnh và được nhiều người dân quan tâm; khi có vấn đề đột xuất cần giám sát, phản biện thì có thể bổ sung thêm vào kế hoạch. Phát huy hơn nữa vai trò giám sát của Ban thanh tra nhân dân và Ban giám sát đầu tư cộng đồng ở cơ sở. Cấp ủy đảng các cấp cần quan tâm hơn nữa đến công tác giám sát, phản biện xã hội, đồng thời thực hiện tốt công tác phối hợp trong việc triển khai công tác này…

Nhìn chung, nhờ triển khai thực hiện Quyết định số 217 và Quyết định số 218 của Bộ Chính trị khóa XI mà MTTQ và các đoàn thể  chính trị - xã hội các cấp trên địa bàn tỉnh đã có những hoạt động thiết thực trong công tác giám sát và phản biện xã hội; tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Đặc biệt là hoạt động giám sát theo Quyết định số 217 của Bộ Chính trị đã trở thành hoạt động thường xuyên, trọng tâm và có tác động thực tế; có nơi xem là đột phá của Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội. Thông qua hoạt động này đã góp phần phát hiện, kiến nghị khắc phục những sai sót, yếu kém; sửa đổi những quy định phù hợp với thực tiễn đời sống xã hội.

TRƯỜNG SƠN

Viết bình luận mới