HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
80,605,683 lượt truy cập

Hội nghị tập huấn công tác quản lý và lập bảng kê tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019: Trên 300 đại biểu tham dự

09/11/2018 | 11:27 GMT+7

(HG) - Đó là thành viên của Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở cấp tỉnh, huyện, xã. Tại hội nghị, các đại biểu đã được triển khai các văn bản liên quan đến tổng điều tra, phương án tổng điều tra, dự thảo kế hoạch phân công ban chỉ đạo và văn phòng ban chỉ đạo tỉnh. Báo cáo tóm tắt vẽ sơ đồ nền và phân chia địa bàn điều tra... Tổng điều tra dân số và nhà ở được thực hiện vào lúc 0 giờ ngày 1-4-2019. Thời gian thu thập thông tin của cuộc tổng điều tra là 25 ngày. Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở nhằm tổng hợp và biên soạn các chỉ tiêu trong hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia quy định trong Luật Thống kê, phân tích và dự báo tình hình phát triển dân số, đáp ứng nhu cầu thông tin về dân số và nhà ở. Đồng thời, là nguồn thông tin phục vụ của Đảng, Quốc hội, Chính phủ trong đánh giá tình hình xây dựng chiến lược, chính sách có liên quan đến người dân và chính sách phát triển của đất nước. Đối với tỉnh, đây là nguồn thông tin quan trọng, góp phần xây dựng kế hoạch nghị quyết đại hội đảng các cấp, cũng như kế hoạch 5 năm…

Ông Đồng Văn Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị tập huấn.

Để thực hiện tốt cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở trên địa bàn tỉnh, phát biểu tại Hội nghị tập huấn công tác quản lý và lập bảng kê Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 vào chiều ngày 8-11, ông Đồng Văn Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, đề nghị ban chỉ đạo cấp huyện, cấp xã thực hiện nghiêm việc chọn đội ngũ cán bộ điều tra đảm bảo tiêu chuẩn, có năng lực, trình độ. Theo dõi bám sát các văn bản chỉ đạo của cấp trên để triển khai cho cấp dưới. Xây dựng kế hoạch phân công cụ thể cho từng đơn vị, kiểm tra đôn đốc việc thực hiện công tác tổng điều tra ở cấp mình quản lý. Đặc biệt, một điều tra viên thực hiện lập bảng kê một địa bàn điều tra. Xây dựng kế hoạch kiểm tra giám sát và báo cáo kết quả công tác kiểm tra giám sát cho ban chỉ đạo cấp trên. Đồng thời, ban chỉ đạo các cấp giám sát hoạt động mạng lưới tổ trưởng, điều tra viên; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, uốn nắn kịp thời, hỗ trợ chuyên môn cho cấp dưới. Ngoài ra, đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân hiểu rõ về mục đích của cuộc tổng điều tra, để cung cấp thông tin chính xác, góp phần thực hiện tốt cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở…

Tin, ảnh: BÍCH CHÂU

Viết bình luận mới