HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
95,467,876 lượt truy cập

Tập trung quyết liệt thực hiện thắng lợi các nghị quyết của HĐND tỉnh

11/07/2019 | 15:23 GMT+7

Đó là yêu cầu của ông Lữ Văn Hùng (ảnh), Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, tại phiên họp thứ năm (phiên cuối) Kỳ họp lần thứ 12, HĐND tỉnh khóa IX vào sáng ngày 11-7.

           

Bí thư Tỉnh ủy đánh giá ngay từ đầu năm, với quyết tâm cao của cấp ủy, chính quyền các cấp, nỗ lực của các sở, ban, ngành, đoàn thể, cộng đồng doanh nghiệp, cử tri và Nhân dân trong toàn tỉnh nên tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm đạt được những kết quả tích cực.

 

Theo đó, đa số các chỉ tiêu nghị quyết đều tăng so cùng kỳ; kinh tế tiếp tục phát triển; Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới hoàn thành 100% kế hoạch năm. Giá trị sản xuất công nghiệp tăng khá. Các chủ trương về phát triển và nâng loại đô thị được triển khai tích cực.

 

Các cấp, các ngành cũng đã quyết liệt trong việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong sản xuất, kinh doanh cho doanh nghiệp, nhà đầu tư. Công tác xúc tiến, kêu gọi hợp tác, liên kết đầu tư với các đối tác trong và ngoài nước đạt nhiều kết quả khả quan. Cụ thể, môi trường đầu tư được cải thiện, chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh năm 2018 tăng 6 bậc so với năm 2017, xếp 44/63 tỉnh, thành phố; đã thành lập Hiệp hội doanh nghiệp và kiện toàn Tổ xúc tiến đầu tư của tỉnh. Các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, y tế, văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ. Đã phối hợp tổ chức nghiêm túc Kỳ thi THPT năm 2019. Công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm được đẩy mạnh, an sinh xã hội tiếp tục được tăng cường, đời sống của người dân ngày càng được nâng lên.

 

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh được đảm bảo, tăng cường ở cơ sở. Diễn tập khu vực phòng thủ cấp tỉnh năm 2019 được tổ chức an toàn tuyệt đối, đúng ý định; công tác đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội được thực hiện thường xuyên; tai nạn giao thông được kéo giảm. Công tác xây dựng chính quyền, cải cách hành chính được đẩy mạnh; bước đầu sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối, giảm biên chế; chất lượng hoạt động của các cơ quan tư pháp ngày càng được nâng cao. Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí tiếp tục được chỉ đạo quyết liệt.

 

Còn hoạt động của HĐND, UBND ngày càng hiệu lực, hiệu quả, có nhiều đổi mới; ban hành nhiều cơ chế, chính sách kịp thời phục vụ cho sự phát triển, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của cử tri và Nhân dân. Công tác giám sát của Thường trực và các ban HĐND tỉnh được chủ động thực hiện đúng quy định, lựa chọn nội dung giám sát phù hợp thực tế. Công tác tiếp công dân được chú trọng, nhất là thường xuyên đôn đốc việc giải quyết đơn thư khiếu nại của cử tri.

Thời gian từ nay đến cuối năm không còn nhiều, ngoài những thuận lợi cơ bản, Bí thư Tỉnh ủy cho rằng tỉnh phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, như: tốc độ tăng trưởng GRDP 6 tháng đầu năm chưa đạt kỳ vọng, diễn biến phức tạp của dịch tả heo châu Phi, công tác chuẩn bị cho đại hội đảng các cấp đòi hỏi cần tập trung nhiều thời gian để hoàn thành,… 

 

Phát huy kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế, tồn tại trong 6 tháng đầu năm, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp, các ngành trong tỉnh bám sát các chủ trương, nghị quyết của Trung ương và của tỉnh. Tập trung triển khai nhanh các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, có kế hoạch cải thiện, tăng các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt thấp so với kế hoạch.

 

Tiếp tục chỉ đạo tái cơ cấu nông nghiệp theo chiều sâu; thực hiện tốt Chỉ thị số 39 ngày 18/7/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh. Chủ động triển khai các biện pháp ứng phó dịch tả heo châu Phi trên địa bàn; tiến hành hỗ trợ người chăn nuôi, hộ dân có heo buộc phải tiêu hủy do dịch bệnh đúng quy định, minh bạch, khách quan.

 

Đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường, quy hoạch và trật tự xây dựng. Phát triển toàn diện các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, y tế, văn hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao, du lịch, báo chí, phát thanh - truyền hình, khoa học - công nghệ, an toàn thực phẩm, giải quyết việc làm, an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững. Tiếp tục củng cố quốc phòng quân sự địa phương, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Có kế hoạch trấn áp các loại tội phạm và kéo giảm tai nạn giao thông. Đẩy mạnh đấu tranh ngăn chặn hiệu quả âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, đối tượng phản động, nhất là trên môi trường mạng.

Đại biểu biểu quyết thông qua các nghị quyết tại kỳ họp.

 

Đẩy mạnh công tác xây dựng chính quyền, nhất là lộ trình xây dựng chính quyền điện tử; cải cách hành chính; cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh. Tiếp tục triển khai có hiệu quả các chương trình, kế hoạch của Tỉnh ủy về sắp xếp tổ chức bộ máy, cán bộ, nhất là Nghị quyết số 18, Nghị quyết số 19 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan tư pháp. Làm tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; tập trung thực hiện nghiêm các quyết định, kết luận sau thanh tra, kiểm toán, kiểm tra, giám sát. Quan tâm công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

 

HĐND tỉnh cần tiếp tục nghiên cứu, đổi mới, nâng cao chất lượng các mặt hoạt động tiếp xúc cử tri, thẩm tra, chuẩn bị nội dung kỳ họp, các quyết định liên quan, hoạt động giám sát… Quan tâm công tác bồi dưỡng, nâng cao năng lực, trình độ, kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND các cấp, nhất là đại biểu chuyên trách. Rà soát, đề xuất việc quy hoạch tạo nguồn cán bộ, ưu tiên cán bộ trẻ cho các vị trí Thường trực HĐND, các ban HĐND tỉnh.

 

UBND tỉnh tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước...

 

Ông Lữ Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy: Cấp ủy đảng, chính quyền các cấp nói phải đi đôi với làm, nói mà không làm thì đứng qua một bên để người khác làm, đừng cản trở sự phát triển chung của tỉnh nhà. Đại biểu HĐND các cấp phải sát dân, gần dân, lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của dân, có trách nhiệm phản ánh kịp thời với cấp ủy, chính quyền các cấp để giải quyết tốt các khó khăn, vướng mắc của người dân và doanh nghiệp”.

 

 

TRƯỜNG SƠN lược ghi

Viết bình luận mới