HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
77,056,042 lượt truy cập
 • NGHỊ QUYẾT
 • 07:30, 30/11/2018
 • Về tiếp tục hoàn thiện và đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước
 • NGHỊ QUYẾT
 • 08:31, 23/11/2018
 • Về tiếp tục hoàn thiện và đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước
 • NGHỊ QUYẾT
 • 08:13, 16/11/2018
 • Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018
 • Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2019
 • 08:19, 02/11/2018
 • - Xem xét, thảo luận báo cáo bổ sung của Chính phủ về đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2018; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2019;
 • Ghi nhận nhiều kiến nghị của cử tri
 • 08:08, 19/10/2018
 • Kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XIV dự kiến khai mạc vào sáng ngày 22-10. Trước kỳ họp này, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức 14 cuộc tiếp xúc với tổng số 1.970 lượt cử tri tham dự và ghi nhận được 139 lượt ý kiến, kiến nghị.