THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN THI HÀNH ÁN

12/01/2018 | 09:06 GMT+7

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang thông báo đấu giá tài sản do Chi cục Thi hành án dân sự huyện Vị Thủy và Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành A đề nghị như sau:

I. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm:

1. QSDĐ có DT 1.491m², loại đất LUC, thuộc thửa số 686 (879), tọa lạc ấp 11, xã Vị Trung, huyện Vị Thủy, Hậu Giang (tài sản của ông Nguyễn Văn Đây). GKĐ: 100.567.950 đ.

2. QSDĐ có DT 15.654m² (gồm: Thửa số 592, có DT 5.671m², loại đất BHK; thửa số 593, có DT 1.761m², loại đất CLN; thửa số 1518, có DT 526m², loại đất CLN; thửa số 948, có DT 65m², loại đất ONT, thửa số 591, có DT 7.631m², loại đất BHK); nhà ở (nhà chính DTSD 97,24m², nhà phụ DTSD 41,91m²) và cây trồng trên đất, tọa lạc ấp Vĩnh Hòa, xã Vĩnh Tường, huyện Vị Thủy, Hậu Giang (tài sản của ông Huỳnh Việt Thắng và bà Lê Thị Tiên). GKĐ: 567.677.367 đ.

3. Một phần QSDĐ có DT 2.841m², loại đất 2L, thuộc thửa 454, tọa lạc ấp 6, xã Vị Đông, huyện Vị Thủy, Hậu Giang (tài sản của ông Trần Văn Út). GKĐ: 140.449.324 đ.

4. QSDĐ có DT 805m², loại đất CLN, thửa số 390, công trình kiến trúc và cây trồng trên đất, tọa lạc ấp 1A, xã Vị Đông, huyện Vị Thủy, Hậu Giang (tài sản của ông Nguyễn Văn Khá). GKĐ: 144.481.373 đ.

5. QSDĐ có DT 1.300m², loại đất 2L, thuộc thửa số 972, tọa lạc ấp 2B, xã Tân Hòa, huyện Châu Thành A, Hậu Giang (tài sản của ông Trần Văn Chính và bà Lâm Thị Lệ). GKĐ: 69.561.379 đ.

6. QSDĐ có DT 1.511,8m², loại đất LUA, thuộc thửa 412, tọa lạc ấp 2A, xã Tân Hòa, huyện Châu Thành A, Hậu Giang (tài sản của ông Nguyễn Văn Thiện (Sum) và bà Lê Thị Thủy). GKĐ: 78.377.046 đ.

7. QSDĐ có DT 321,2m²; loại đất ONT và 2L; thuộc thửa 966 và 950; CTXD (nhà ở cấp 4) và cây trồng trên đất, tọa lạc ấp Trường Bình A, xã Trường Long A, huyện Châu Thành A, Hậu Giang (tài sản của ông Phan Hữu Thọ và bà Nguyễn Thị Nâu). GKĐ: 248.451.001 đ.

8. QSDĐ có DT 40.123,8m², loại đất LUA, PNK; thuộc thửa số 290, 291, 289, 307,  304, 1757, 1727, 1756, 2084; cát san lấp và cây trồng trên đất, tọa lạc ấp Xáng Mới C, thị trấn Rạch Gòi, huyện Châu Thành A, Hậu Giang (tài sản của Công ty TNHH Hòa Tiến, người đại diện theo pháp luật bà Lê Thị Hòa). GKĐ: 11.817.638.120 đ.

9. QSDĐ có DT 18.489,8m² (trong đó: 100m², đất ONT; 2.910,6m², đất CLN và 15.479,2m², đất 2L); thuộc thửa số 171, 172, 156, 157; căn nhà cấp 4 và cây trồng trên đất, tọa lạc ấp Trường Thuận, xã Trường Long Tây, huyện Châu Thành A, Hậu Giang (tài sản của ông Trần Văn Chơi và bà Nguyễn Thị Nhịn). GKĐ: 1.219.712.960 đ.

II. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Ngày 29/01/2018 và ngày 30/01/2018 (trong giờ hành chính), tại nơi có tài sản đấu giá.

III. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

1. Thời gian: Từ ngày 12/01/2018 đến 16h30 ngày 30/01/2018 (trong giờ hành chính).

2. Địa điểm: Tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang.

3. Cách thức: Người đăng ký tham gia đấu giá nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm.

IV. Tiền đặt trước: 10% giá khởi điểm của tài sản đăng ký. Người tham gia đấu giá nộp từ ngày 30/01/2018 đến 16h30 ngày 01/02/2018.

V. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

1. Thời gian: Vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 02/02/2018.

2. Địa điểm: Hội trường Sở Tư pháp Hậu Giang.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang; Số 02, đường Ngô Quyền, khu vực 4, phường 5, TP.Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang; Điện thoại: 02932 218345 - Fax: 02933 581456;

Website: www.sotuphap.haugiang.gov.vn (mục Thông báo đấu giá tài sản).

Rất mong nhận được sự phối hợp của quý cơ quan.

Trân trọng kính chào.

Viết bình luận mới