THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN THI HÀNH ÁN

15/05/2018 | 08:14 GMT+7

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang thông báo đấu giá tài sản do Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Ngã Bảy đề nghị như sau:

I. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm:

1. QSDĐ của ông Nguyễn Văn Đồ tọa tạc ấp Láng Sen A, xã Hiệp Lợi, TX.Ngã Bảy, Hậu Giang gồm:

a) QSDĐ thửa số 429 (227-205) có DT 2.717,6m2, loại đất LUC. GKĐ: 59.284.891đ.

b) QSDĐ thửa số 460 (287-205), có DT 3.707,9m2, loại đất LUC. GKĐ: 87.157.189đ.

2. QSDĐ có DT 399,7m2, loại đất CLN, thửa 1105, CTXD (nhà ở) và cây trồng trên đất, tọa lạc ấp Đông An 2, xã Tân Thành, TX.Ngã Bảy, Hậu Giang (hồ sơ Ngô Thanh Nhàn và Tăng Thị Nhãn). GKĐ: 202.691.878đ.

3. QSDĐ có DT 5.776,4m2; loại đất CLN, LUA, thuộc thửa số 249, 202 và hoa màu trên đất, tọa lạc ấp Bảy Thưa, xã Tân Thành, TX.Ngã Bảy, Hậu Giang (hồ sơ Lê Văn Tám và Quách Thị Thu Trang). GKĐ: 275.906.188đ.

4. QSDĐ có DT 8.385,6m2, loại đất LUA, thuộc thửa 25 (355-205) và cây trồng trên đất, tọa lạc ấp Đông An, xã Đại Thành, TX.Ngã Bảy, Hậu Giang (hồ sơ Trang Văn Giang và Trương Thị Mạnh Khương). GKĐ: 404.222.728đ.

5. QSDĐ có DT 588,2m2, loại đất ONT, CLN, thuộc thửa số 322, CTXD (nhà ở cấp III, DTSD 130,37m2) và hoa màu trên đất, tọa lạc ấp Đông An, xã Đại Thành, TX.Ngã Bảy, Hậu Giang (hồ sơ Hồ Thị Mốt - Hồ Kim Quang). GKĐ: 218.737.926đ.

6. QSDĐ có DT 9.124m2, loại đất 2L, thửa số 568, công trình xây dựng và hoa màu, tọa lạc ấp Ba Ngàn A, xã Đại Thành, TX.Ngã Bảy, Hậu Giang (hồ sơ Huỳnh Văn Đời và Nguyễn Thị Đào). GKĐ: 272.869.805đ.

7. QSDĐ có DT 2.328,1m2, loại đất CLN, thửa số 350 và cây trồng trên đất, tọa lạc ấp Đông Bình, xã Tân Thành, TX.Ngã Bảy, Hậu Giang (hồ sơ Huỳnh Văn Thinh và Thái Thị Út). GKĐ: 104.504.936đ.

8. QSDĐ có DT 6.800,3m2, loại đất CLN, LUA, thuộc thửa 25, 26, 27 và cây trồng trên đất; tọa lạc ấp Đông Bình, xã Tân Thành, TX.Ngã Bảy, Hậu Giang (hồ sơ Nguyễn Văn Hiệp và Nguyễn Thị Hoài). GKĐ: 318.641.076đ.

9. QSDĐ có DT 5.543,3m2, loại đất T, LUA, thửa số 372, 373 và hoa màu trên đất, tọa lạc ấp Bảy Thưa, xã Tân Thành, TX.Ngã Bảy, Hậu Giang (hồ sơ Trương Vĩnh Vưu (bà Trương Thị Hạnh, ông Nguyễn Thái Bình, bà Trương Hồng Ánh, ông Ngô Văn Biển là người phải thi hành án)). GKĐ: 250.514.208đ.

10. QSDĐ có DT 4.033,3m2, loại đất ONT, CLN, thuộc thửa 480 và 478, CTXD và cây trồng trên đất, tọa lạc ấp Sơn Phú 1, xã Đại Thành, TX.Ngã Bảy, Hậu Giang (hồ sơ Bùi Thanh Đồng và Nguyễn Thị Thúy). GKĐ: 295.462.587đ.

II. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Ngày 29/5/2018 và 30/5/2018 (trong giờ hành chính), tại nơi có tài sản đấu giá.

III. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

1. Thời gian đăng ký: Từ ngày 10/5/2018 đến 16h30 ngày 30/5/2018 (trong giờ hành chính).

2. Địa điểm đăng ký: Tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang.

3. Cách thức đăng ký: Người đăng ký tham gia đấu giá nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm.

IV. Tiền đặt trước: 10% giá khởi điểm của tài sản đăng ký (Riêng tài sản số 6 tiền đặt trước 5%). Nộp từ ngày 29/5/2018 đến 16h30 31/5/2018 (trong giờ hành chính).

V. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

1. Thời gian: Vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 01/6/2018.

2. Địa điểm: Hội trường Sở Tư pháp Hậu Giang.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang; Số 02, đường Ngô Quyền, khu vực 4, phường 5, TP.Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang;

ĐT: 02932 218345 -

Fax: 02933 581456;

Website:

www.sotuphap.haugiang.gov.vn (mục Thông báo đấu giá tài sản).

Viết bình luận mới