HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
62,425,120 lượt truy cập

Phát huy tốt vai trò của Mặt trận Tổ quốc

08/09/2017 | 10:21 GMT+7

Những năm qua, UBMTTQ Việt Nam huyện Vị Thủy và các tổ chức thành viên luôn quan tâm phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân để góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

Nhiều cây kiểng được tập trung tại Long Hòa Tự để tạo cảnh quan chùa luôn xanh - sạch - đẹp.

Từ đầu năm đến nay, UBMTTQ Việt Nam huyện Vị Thủy cùng các tổ chức thành viên phối hợp với các ngành tuyên truyền, triển khai học tập từ trong nội bộ đến các tầng lớp nhân dân về chủ trương, nghị quyết của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước được 1.270 cuộc với hàng chục ngàn lượt người tham dự. Công tác tuyên truyền Nghị quyết Đại hội UBMTTQ Việt Nam các cấp, Luật MTTQ Việt Nam được quan tâm đúng mức, giúp cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức đầy đủ những chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân cũng như vị trí, vai trò của MTTQ trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Với tinh thần trách nhiệm cao, UBMTTQ Việt Nam huyện Vị Thủy tích cực phát động các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động và phong trào của hệ thống mặt trận. Ông Đoàn Minh Thanh, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện Vị Thủy, cho biết: “Qua công tác triển khai thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, nhân dân trên địa bàn huyện đã tích cực thi đua phát triển kinh tế, ra sức thực hiện vệ sinh môi trường, tạo cảnh quan sạch đẹp, xây dựng nếp sống văn hóa, góp phần rất lớn cho các xã, thị trấn đạt tiêu chí xã nông thôn mới và đô thị văn minh. Năm 2017, toàn huyện xây dựng được 13 mô hình điểm đột phá trên tất cả các lĩnh vực, qua đó huy động được sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong việc tham gia thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng đề ra”.

Nhằm giúp người dân và các tín đồ tôn giáo nhận thức được vai trò của mình trong bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, UBMTTQ Việt Nam thị trấn Nàng Mau phối hợp với các cơ sở thờ tự trên địa bàn thực hiện ký kết xây dựng mô hình cơ sở thờ tự xanh - sạch - đẹp. Đơn cử như vào cuối tháng 8 vừa qua, UBMTTQ Việt Nam thị trấn phối hợp cùng Ban đại diện Long Hòa Tự, ở ấp 2, thị trấn Nàng Mau tổ chức lễ ra mắt mô hình này. Ông Nguyễn Thanh Hùng, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam thị trấn Nàng Mau, chia sẻ: “Tại những cơ sở thờ tự là nơi có đông tín đồ tôn giáo, người dân tới viếng, do vậy UBMTTQ Việt Nam thị trấn chọn Long Hòa Tự làm điểm xây dựng mô hình cảnh quan xanh - sạch - đẹp để người dân đến tham quan nhận thấy mà học tập và thực hiện theo”.

 Mô hình ra mắt với Ban vận động có14 thành viên, gồm cán bộ mặt trận thị trấn, chính quyền, đoàn thể ấp và các thành viên trong Ban Đại diện chùa. Ngoài việc tạo cảnh quan cho khuôn viên chùa sạch đẹp, các thành viên này còn đảm nhận nhiệm vụ tuyên truyền, vận động để các tín đồ thực hiện tốt việc bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan xanh - sạch - đẹp tại gia đình. Ông Nguyễn Văn Hùng, thành viên Ban vận động mô hình cơ sở thờ tự xanh - sạch - đẹp ở Long Hòa Tự, nói: “Từ lâu, tôi đã nhận thức vấn đề bảo vệ môi trường là việc làm góp phần giữ gìn và nâng cao chất lượng môi trường sống. Do vậy những năm qua,  gia đình tôi luôn giữ gìn môi trường quanh nhà sạch đẹp, đồng thời vận động các hộ dân xung quanh cùng thực hiện. Khi UBMTTQ Việt Nam thị trấn đề nghị ra mắt mô hình này, tôi rất ủng hộ và tự nguyện tham gia vào Ban vận động”.  

Theo UBMTTQ Việt Nam huyện Vị Thủy, qua 6 tháng đầu năm, Ban vận động Quỹ vì người nghèo từ huyện đến cơ sở đã phối hợp kêu gọi nhiều tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đóng góp Quỹ vì người nghèo và chương trình an sinh phúc lợi xã hội của huyện gần 9 tỉ đồng. Phối hợp tổ chức xây dựng và bàn giao 26 căn nhà tình thương, trị giá 950 triệu đồng cho hộ nghèo, gặp khó khăn về nhà ở trên địa bàn huyện. Công tác giám sát, phản biện xã hội được UBMTTQ Việt Nam huyện và các xã, thị trấn nghiêm túc thực hiện theo đúng chức năng, nhiệm vụ. Ngoài ra, UBMTTQ từ huyện đến cơ sở luôn làm tốt công tác phối hợp tổ chức cho đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND thực hiện tốt các cuộc tiếp xúc cử tri. Sau đó, kịp thời báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri đến các cấp, các ngành có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Có thể nói, từ những nỗ lực nâng cao vai trò, chất lượng hoạt động của UBMTTQ Việt Nam các cấp đã góp phần không nhỏ vào thành quả của huyện trong thực hiện các phong trào, cuộc vận động, các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian qua.

Bài, ảnh: QUỲNH LAM

Viết bình luận mới