HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
69,739,784 lượt truy cập
 • Xây dựng phường văn minh đô thị
 • 07:58, 19/10/2018
 • Từ khi được công nhận đô thị loại III, thị xã Ngã Bảy đã và đang có những bước tiến đáng kể trên mọi phương diện để trở thành thành phố trực thuộc tỉnh. Bộ mặt thị xã đang từng ngày thay da đổi thịt nhờ những quyết sách đúng đắn, đặc biệt là việc thực hiện phong trào xây dựng phường văn minh đô thị gắn với xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.
 • Khẩn trương xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện tiêu chí đô thị
 • 16:01, 02/10/2018
 • (HGO) - Sáng ngày 2-10, UBND tỉnh tổ chức buổi họp để nghe báo cáo tình hình triển khai thực hiện Chương trình số 02/CTr-UBND và số 03/CTr-UBND ngày 20/4/2017 của UBND tỉnh về xây dựng thành phố Vị Thanh đạt tiêu chuẩn đô thị loại II và thị xã Long Mỹ đạt tiêu chuẩn đô thị loại III đến năm 2020. Tham dự có ông Lê Tiến Châu, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Nguyễn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
 • Nâng cấp đô thị
 • 07:49, 19/09/2018
 • Hàng loạt công trình, dự án đã và đang triển khai trên địa bàn thị xã Ngã Bảy, từng bước đưa thị xã trở thành thành phố trực thuộc tỉnh vào năm 2020.
 • Phụng Hiệp dẫn đầu chiến dịch
 • 08:40, 13/09/2018
 • Chiến dịch giao thông - thủy lợi và trồng cây năm 2018, huyện Phụng Hiệp tiếp tục hoàn thành vượt xa nhiều chỉ tiêu, vươn lên thành đơn vị dẫn đầu toàn tỉnh.