• 4 dự án thành phần thuộc Cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng đã phê duyệt
  • 18:45, 16/03/2023
  • (HG) - Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1, có tổng chiều dài khoảng 188,2km, được chia làm 4 dự án thành phần. Sơ bộ tổng mức đầu tư là trên 44.690 tỉ đồng. Theo Cục Quản lý đầu tư xây dựng, hiện tại 4/4 dự án thành phần đã được duyệt.