• Hướng tới thị trấn văn minh đô thị nâng cao
  • 08:28, 05/10/2023
  • Được công nhận thị trấn văn minh đô thị (VMĐT) năm 2019, thị trấn Bảy Ngàn (huyện Châu Thành A) đang nỗ lực, khẩn trương thực hiện nhiều giải pháp để đạt chuẩn VMĐT nâng cao vào tháng 11 tới.
  • Đô thị loại V Đông Phú ngày càng khởi sắc
  • 08:27, 05/10/2023
  • Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Đông Phú, huyện Châu Thành, vui mừng đón nhận quyết định của UBND tỉnh công nhận xã đạt tiêu chí đô thị loại V vào ngày 16-6-2023 và được công bố vào ngày 2-8-2023. Đây là sự kiện có ý nghĩa, ghi nhận nỗ lực của địa phương trong tiến trình xây dựng, phát triển đô thị.
  • Tăng tốc tiến độ các dự án đầu tư công
  • 07:47, 02/10/2023
  • Để góp phần thực hiện hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, huyện Vị Thủy đang tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 theo kế hoạch đề ra.