• Xuống giống được hơn 40ha lúa Đông xuân
 • 08:23, 22/11/2023
 • (HG) - Theo thống kê của ngành nông nghiệp huyện Vị Thủy, hiện nông dân xuống giống vụ lúa Đông xuân 2023-2024 được hơn 40ha, với giống RVT, chủ yếu ở xã Vị Đông.
 • Nhân rộng mô hình hiệu quả
 • 08:20, 22/11/2023
 • Những năm qua, nhiều mô hình làm ăn hiệu quả ở xã Long Bình, thị xã Long Mỹ, đã mang lại giá trị kinh tế cao, cải thiện đời sống người dân, góp phần tích cực xây dựng nông thôn mới.
 • Tích cực thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu năm 2023
 • 08:19, 22/11/2023
 • Đến thời điểm này, xã Tân Tiến, thành phố Vị Thanh, có nhiều chỉ tiêu năm đã thực hiện hoàn thành. Để sớm đạt các chỉ tiêu còn lại, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã đang quyết tâm thực hiện.
 • Mở rộng đầu ra cho nông sản
 • 18:43, 21/11/2023
 • Để nông sản rộng đường tiêu thụ, nông dân và doanh nghiệp trong tỉnh đã tìm tòi chế biến sâu, từ đó tạo chỗ đứng trên thị trường, giúp nông sản thoát khỏi tình trạng được mùa, mất giá.
 • Hậu Giang phấn đấu xây dựng 1.572 căn nhà ở xã hội
 • 10:15, 21/11/2023
 • (HG) - UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch Triển khai đầu tư xây dựng nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang theo Quyết định số 338/QĐ-TTg ngày 03/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ