Các cấp hội nông dân trong tỉnh tích cực, chủ động, sáng tạo trong hoạt động

12/06/2018 | 08:33 GMT+7

Nhiệm kỳ VII (2013-2018), Hội Nông dân tỉnh gặt hái nhiều thành tựu đáng phấn khởi.

Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh đánh giá, các cấp hội đã quan tâm xây dựng Hội Nông dân và giai cấp nông dân Việt Nam vững mạnh, thực hiện có hiệu quả vai trò chủ thể của giai cấp nông dân trong phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nhiệm kỳ 2013-2018 đánh giá những tiến bộ của nông dân Hậu Giang về cơ giới hóa trong sản xuất.

Kết quả nhiệm kỳ VIII, Hội đã hoàn thành các mục tiêu, 17/17 chỉ tiêu do Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ VIII đề ra.

Quá trình chỉ đạo tổ chức thực hiện nghị quyết từng năm, Hội quan tâm chọn vấn đề tập trung, đột phá. Trong khi đó, hiệu quả hoạt động của tổ chức cơ sở hội và chất lượng hội viên nâng lên; quan tâm đa dạng hóa các mô hình tập hợp nông dân với nhiều mô hình có hiệu quả được nhân rộng; trình độ, năng lực cán bộ hội từng bước đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững có sức lan tỏa, tạo động lực khích lệ, động viên hội viên nông dân hăng hái thi đua lao động sản xuất, đổi mới nếp nghĩ, cách làm, vươn lên làm giàu. Cuối nhiệm kỳ, toàn tỉnh có trên 55.900 hộ đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, vượt chỉ tiêu nghị quyết đề ra, trong đó có 10.513 hộ thu nhập từ 100 triệu đồng/ha/năm trở lên.

Các cấp hội còn giúp đỡ vốn, cây, con giống và kinh nghiệm sản xuất cho 8.250 lượt hộ; giúp 4.200 hộ nông dân thoát nghèo. Đồng thời, hội các cấp và nông dân đã cùng với cơ quan chức năng thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng phát triển sản xuất quy mô lớn, tập trung gắn với bảo quản, chế biến và tiêu thụ theo chuỗi giá trị; tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, cơ giới hóa trong sản xuất.

5 năm qua cũng đã ghi nhận nhiều việc làm thiết thực về thi đua xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trong nông dân như: Thành lập tổ hùn vốn cất nhà (toàn tỉnh có 168 tổ, cất được 1.272 căn nhà, tổng trị giá 30,6 tỉ đồng); nông dân tham gia xây dựng cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp; xây dựng tuyến đường đẹp; tự giác tháo dỡ bảng hiệu, biển quảng cáo, lều quán vi phạm trật tự an toàn giao thông; đã thành lập 129 tổ giặm vá đường và tổ cứu hộ, cứu nạn giao thông.

Hội viên nông dân còn tham gia hiến đất và đóng góp tiền, ngày công lao động để xây dựng, sửa chữa cầu, đường giao thông, thủy lợi nội đồng, nạo vét, đắp bờ bao khép kín và các công trình phúc lợi xã hội khác với số tiền trên 242,5 tỉ đồng và 503.148 ngày công lao động.

Trong khi đó, công tác phát triển, quản lý và nâng cao chất lượng hội viên được toàn Hội chú trọng với các tổ hội nghề nghiệp; Tổ hội đoàn kết tương trợ; tổ kinh tế hợp tác... Đã phát triển 26.800 hội viên mới, nâng tổng số hộ có hội viên toàn tỉnh là 111.946, chiếm 80,1% hộ nông dân. Các cấp hội còn chủ động đề xuất cá nhân tiêu biểu kết nạp vào Đảng. Kết quả phân loại tổ chức cơ sở hội khá và vững mạnh hàng năm đạt 100%, vượt 15% so với chỉ tiêu Đại hội VIII đề ra.

Nhiệm kỳ này, Hội Nông dân tỉnh ghi nhận toàn tỉnh tăng trưởng Quỹ hỗ trợ nông dân hơn 13,6 tỉ đồng, nâng tổng số vốn lên trên 18 tỉ đồng. Các cấp hội đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội tạo điều kiện thuận lợi giúp cho trên 37.000 lượt hộ vay với tổng dư nợ 724,3 tỉ đồng; phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hỗ trợ cho 54.100 hộ vay với tổng dư nợ 4.894 tỉ đồng. Toàn tỉnh hiện có 137 hợp tác xã nông nghiệp, 548 tổ hợp tác sản xuất.

Tỉnh hội nông dân đánh giá, công tác hội và phong trào nông dân đạt kết quả cao như thời gian qua có một phần do đã kịp thời đổi mới phương thức hoạt động phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Mọi chủ trương, nhiệm vụ công tác hội và phong trào nông dân luôn xuất phát từ lợi ích thiết thực của hội viên, nông dân. Trong lãnh đạo, chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm, tập trung cơ sở; coi trọng chỉ đạo điểm để nhân ra diện rộng; thường xuyên củng cố nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hội nông dân các cấp gắn với đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước.

Nhiệm kỳ IX (2018-2023), các cấp hội nông dân trong tỉnh sẽ quan tâm hơn nữa trong đẩy mạnh các phong trào thi đua của Hội; huy động các nguồn lực hỗ trợ hội viên, nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, giảm nghèo bền vững. Quan tâm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, nông dân. Tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Đồng thời nâng cao nhận thức, trách nhiệm, trình độ của cán bộ, hội viên, nông dân; từng bước xây dựng đội ngũ lao động nông thôn có tác phong công nghiệp; phát huy vai trò chủ thể trong phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Nhiệm kỳ VIII, các cấp hội nông dân trong tỉnh giới thiệu 1.182 cán bộ, hội viên nông dân ưu tú học lớp nhận thức về Đảng, đạt 103,68% nghị quyết, trong đó có 931 đồng chí được xem xét kết nạp vào Đảng.

 

T.T tổng hợp

Viết bình luận mới