HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
76,869,075 lượt truy cập

Công tác tuyên truyền miệng được nâng chất

10/01/2018 | 07:45 GMT+7

Đó là đánh giá của các đại biểu tại Hội nghị tổng kết công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 vừa được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức.

Ông Nguyễn Hữu Tình (thứ 4 từ phải qua) tặng giấy khen cho các tập thể có thành tích hoàn thành tốt công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên năm 2017.

Chia sẻ về công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên trên địa bàn thành phố Vị Thanh thời gian qua, Bí thư Thành ủy Vị Thanh Võ Minh Tâm nhấn mạnh, sự quan tâm giúp đỡ của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã giúp lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên của thành phố ngày càng nâng cao sự hiểu biết để làm phong phú thêm thông tin tuyên truyền. Bên cạnh đó, trong những năm qua, lực lượng báo cáo viên thành phố cũng hạn chế được tình trạng bám vào tài liệu, đọc suông, không sát thực tế, điều đó nói lên sự không ngừng nghiên cứu, học hỏi nâng cao nhận thức, nắm chắc chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước của lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên.

Đáng chú ý là chế độ bồi dưỡng cho báo cáo viên hiện nay được thành phố Vị Thanh rất quan tâm. “Trước đây, chúng tôi thường đi báo cáo cho cơ sở chủ yếu là tinh thần nhiệt tình, không nghĩ đến thù lao, bởi vì cơ sở rất khó khăn, còn bây giờ thì khác, thành phố quan tâm hỗ trợ, bồi dưỡng khích lệ tinh thần anh em báo cáo viên. Từ đó, công tác tuyên truyền miệng và báo cáo viên thành phố không ngừng củng cố, kiện toàn và hoạt động có hiệu quả hơn”, ông Võ Minh Tâm cho biết.

Cũng theo ông Võ Minh Tâm, việc đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới là nhiệm vụ cực kỳ quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thời gian tới, để thực hiện tốt công tác này, Đảng bộ thành phố sẽ phát huy những kết quả đạt được, tập trung tuyên truyền, triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 17 về “Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền trong tình hình mới”, xứng tầm với thành phố tỉnh lỵ.

Ở huyện Châu Thành A, lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên từ huyện đến cơ sở được chọn theo hướng chú trọng chất lượng, hiệu quả hoạt động. Do đó, hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền miệng trên địa bàn huyện ngày càng đi vào chiều sâu. Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên thực sự là cầu nối giữa dân với Đảng trong công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, tình hình thời sự của địa phương. Đa số báo cáo viên, tuyên truyền viên từ huyện đến cơ sở đều được bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công tác tuyên truyền miệng, công tác tuyên giáo ở cơ sở.

Địa phương này cũng thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát đối với báo cáo viên, tuyên truyền viên để không ngừng nâng cao chất lượng. Cụ thể, Ban Tuyên giáo Huyện ủy kiểm tra, giám sát bằng hình thức gián tiếp và trực tiếp như quy định báo cáo viên gửi phiếu thông tin (định kỳ hàng tháng) về Ban Tuyên giáo Huyện ủy để báo cáo lại hoạt động báo cáo viên và tuyên truyền miệng ở địa phương, đơn vị mình; phân công lãnh đạo, chuyên viên của Ban Tuyên giáo Huyện ủy trực tiếp tham dự, theo dõi hoạt động của báo cáo viên, tuyên truyền viên tại các hội nghị tuyên truyền miệng ở cơ sở…

“Qua theo dõi, kiểm tra, giám sát, chúng tôi đã chủ động nắm bắt thông tin có liên quan đến hoạt động của báo cáo viên, tuyên truyền viên để kịp thời đề ra các giải pháp, hướng dẫn cụ thể để đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên hoạt động đúng theo quy chế hoạt động”, ông Nguyễn Thành Long, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Châu Thành A, nói.

Còn điểm nổi bật trong công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên ở huyện Phụng Hiệp trong năm qua là chú trọng đổi mới về phương pháp tuyên truyền, nâng cao khả năng sử dụng công nghệ thông tin, phân công báo cáo viên theo từng nội dung chuyên đề, chú trọng cung cấp thông tin về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, tình hình biển đảo, tình hình quốc tế… Nội dung thông tin bảo đảm được tính toàn diện, hướng vào giải quyết những vấn đề cấp thiết về lý luận và thực tiễn; nâng cao tính thời sự, tính định hướng, tính chiến đấu, tính thiết thực. Ngoài việc thực hiện nhiệm vụ chuyển tải thông tin đến với người nghe, đội ngũ báo cáo viên còn nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân ở cơ sở, kịp thời phản ánh để các cơ quan chức năng xem xét giải quyết theo thẩm quyền.

Chia sẻ kinh nghiệm về công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên ở địa phương thời gian qua, ông Mai Văn Tình, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Phụng Hiệp, cho biết để hội nghị báo cáo viên ở các xã, thị trấn diễn ra theo đúng lịch thì Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện tranh thủ gửi tài liệu và các thứ cần thiết cho các đại biểu dự hội nghị trước 5-7 ngày để đảng ủy các xã, thị trấn chủ động hơn. Bên cạnh đó, các báo cáo viên luôn tích cực nghiên cứu sâu, kỹ các bài báo và tài liệu, nhất là các loại tài liệu có liên quan đến tình hình cụ thể tại địa phương. Ngoài ra, nếu nơi nào có điều kiện thì các báo cáo viên có thể sử dụng thêm máy chiếu dẫn chứng bằng những hình ảnh cụ thể để thu hút được người nghe.

“Muốn hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên đạt hiệu quả cao thì trước hết cần chú ý đổi mới công tác tổ chức, quản lý, công tác đào tạo - bồi dưỡng cán bộ làm công tác báo cáo viên, tuyên truyền viên; quan tâm đến chế độ chính sách cũng như phương thức hoạt động cho phù hợp với tình hình hiện nay. Phải thường xuyên sơ, tổng kết để rút kinh nghiệm, khắc phục kịp thời những hạn chế, yếu kém và đề ra phương hướng lãnh đạo mang tính khả thi cao”, ông Tình đúc kết.

Có thể nói, công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên là nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng trong công tác chính trị tư tưởng, trọng tâm là tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; tình hình thời sự trong nước và thế giới; những nhân tố mới, điển hình tiên tiến trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Cho nên, cấp ủy các cấp trên địa bàn tỉnh cần tiếp tục quan tâm hơn nữa công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên, để giúp công tác này đạt được kết quả cao hơn nữa và có nhiều đóng góp cho sự phát triển chung của tỉnh thời gian tới.

“Thường trực cấp ủy các cấp cần nhận thức đúng, đầy đủ về vai trò, tầm quan trọng của công tác tuyên truyền miệng, bởi có nhận thức đúng thì mới quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện đạt kết quả cao công tác này. Cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền miệng theo hướng đa dạng, bảo đảm tính thiết thực, hiệu quả và tăng cường đối thoại giữa báo cáo viên với người nghe; khắc phục tình trạng thông tin một chiều, đơn điệu, khô cứng, lạc hậu, trùng lắp, thiếu tính thiết thực. Ban tuyên giáo các cấp cần tham mưu cho cấp ủy cùng cấp kiện toàn, củng cố lại đội ngũ báo cáo viên, để đảm bảo cho công tác tuyên truyền miệng được thực hiện xuyên suốt, không bị gián đoạn”, ông Nguyễn Hữu Tình, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, yêu cầu.

 

Bài, ảnh: TRƯỜNG SƠN

Viết bình luận mới