HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
135,899,073 lượt truy cập
 • Học Bác làm nhiều việc tốt
 • Triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thành phố Vị Thanh ghi nhận nhiều cách làm hay, mô hình hiệu quả.
 • Triển khai, thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo gương Bác
 • 07:39, 28/10/2020
 • Bốn năm qua, Đảng bộ huyện Châu Thành A luôn chủ động quán triệt và tích cực triển khai, thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng Đảng.
 • Học Bác sống tốt đời, đẹp đạo
 • 08:59, 23/09/2020
 • Mô hình “Chức sắc, chức việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (mô hình) ở thị trấn Bảy Ngàn,
 • Điểm nhấn trong thực hiện Chỉ thị số 05
 • 20:05, 03/08/2020
 • Thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Ban Tuyên giáo Thành ủy Ngã Bảy chú trọng phát huy những mô hình hay, cách làm tốt
 • Thiết thực các mô hình học tập và làm theo gương Bác
 • 19:41, 15/07/2020
 • Quán triệt tinh thần Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cán bộ, đảng viên trên địa bàn huyện Châu Thành đã cụ thể hóa bằng những cách làm hay,