Đẩy mạnh học tập và làm theo gương Bác trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức

12/02/2019 | 08:32 GMT+7

Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong năm 2019 đi vào thực tiễn, tạo sức lan tỏa đến từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trên địa bàn huyện, ông Nguyễn Văn Châu (ảnh), Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Châu Thành, đã có những chia sẻ với phóng viên Báo Hậu Giang về những cách làm thiết thực đã và đang được tập trung thực hiện trên địa bàn huyện.

Thưa ông, đối với năm 2019 này, địa phương sẽ có những hình thức tuyên truyền nào để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh lan tỏa cả chiều rộng lẫn chiều sâu ?

- Theo đó, địa phương sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền các điển hình tiêu biểu, mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở các ngành, các cấp, các đơn vị, địa phương trên các lĩnh vực đời sống xã hội.

Cổ vũ toàn Đảng bộ, dân và quân huyện Châu Thành tiếp tục thực hiện hiệu quả hơn Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên trên Đài Truyền thanh huyện và Trạm truyền thanh các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Đưa việc tuyên truyền gương điển hình tiêu biểu, mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình công tác hàng tuần, tháng, quý của các cấp ủy; bảo đảm tính chuẩn xác, thuyết phục, sinh động, tránh hình thức. Đặc biệt Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức biên soạn nội dung mẫu chuyện kể về Bác để đưa vào sinh hoạt chi bộ hàng tháng ở các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy.

Song song đó, sẽ thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của cấp ủy về nội dung tuyên truyền điển hình tiêu biểu, mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phải gắn kết chặt chẽ với tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn và các phong trào thi đua của các ngành, các cấp, các đơn vị, địa phương.

Với chuyên đề năm 2019 là “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, địa phương sẽ tập trung triển khai và cụ thể hóa chuyên đề như thế nào, thưa ông ?

- Sau khi tiếp nhận Văn bản Hướng dẫn số 54-HD/BTGTU của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hậu Giang về học tập thực hiện chuyên đề năm 2019, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã xây dựng và ban hành Hướng dẫn số 36-HD/BTGHU, về hướng dẫn việc học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện như sau:

Thứ nhất, là tăng cường việc xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên, nhằm tạo động lực to lớn cho công cuộc đổi mới, góp phần đẩy mạnh xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân, củng cố hệ thống chính trị trong giai đoạn hiện nay.

Thứ hai, tiếp tục gắn nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với việc xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương.

Riêng đối với cấp huyện, các xã, thị trấn ngoài triển khai, học tập quán triệt nội dung chuyên đề năm 2019 cho đội ngũ cán bộ chủ chốt, báo cáo viên cấp mình, toàn thể đảng viên gắn với hội nghị triển khai các nội dung Nghị quyết Trung ương 8, khóa XII. Sau đó, sẽ tiếp tục triển khai sâu rộng đến các chi, tổ hội, đoàn viên, hội viên và quần chúng Nhân dân để cùng nhau thực hiện.

Căn cứ vào tình hình thực tế, Ban Tuyên giáo Huyện ủy sẽ tập trung hướng dẫn các địa phương xây dựng những mô hình như thế nào để bám sát với chủ đề trong năm 2019, thưa ông ?

- Căn cứ vào chủ đề năm 2019, Ban Tuyên giáo Huyện ủy sẽ tham mưu Thường trực Huyện ủy ban hành công văn về việc tổ chức thực hiện xây dựng các mô hình học tập và làm theo gương Bác, cụ thể là:

Đối với các chi, đảng bộ ngành huyện: Xây dựng mô hình khoa học nhà nông; mô hình trồng, quản lý và chăm sóc cây xanh trong khuôn viên cơ quan nhà nước; mô hình phòng, chống tội phạm; mô hình phục vụ tốt cho Nhân dân; mô hình nâng cao hiệu quả tuyên truyền pháp luật giao thông đường bộ trong học sinh và cổng trường an toàn về an ninh trật tự, không có bạo lực học đường…

Đối với các đảng ủy xã, thị trấn: Mô hình thoát nghèo bền vững; mô hình cải tiến kỹ thuật trong sản xuất; mô hình làm kinh tế giỏi; mô hình về an ninh trật tự xóm ấp; mô hình xây dựng tuyến đường đẹp, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường; mô hình địa bàn không vi phạm pháp luật; mô hình làm đồ dùng dạy học và áp dụng phương pháp mới trong giảng dạy ở các điểm trường; mô hình gia đình có cảnh quan sáng - xanh - sạch - đẹp; mô hình câu lạc bộ ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo…

Đặc biệt, với chủ đề năm 2019 là “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, huyện sẽ tập trung chỉ đạo hệ thống từ huyện đến cơ sở quan tâm vào xây dựng mô hình cải cách thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế “Một cửa, một cửa liên thông” nhằm phục vụ tốt hơn nữa về thủ tục hành chính đối với Nhân dân trong thời gian tới.

Xin cảm ơn ông !

MỸ XUYÊN thực hiện

Viết bình luận mới