HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
82,777,535 lượt truy cập

Đẩy mạnh hoạt động phát triển du lịch nông nghiệp, nông thôn

20/02/2019 | 09:21 GMT+7

(HG) - Thời gian qua, bên cạnh triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, hoạt động du lịch gắn với nông nghiệp, nông thôn được đầu tư khai thác tại nhiều địa phương. Tuy nhiên, phát triển du lịch nông nghiệp nông thôn vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế và còn nhiều tồn tại, nhất là sự manh mún, đơn điệu, thiếu tính bền vững… Vì vậy, để nâng cao hiệu quả hoạt động phát triển du lịch nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh vừa đề nghị báo, đài tỉnh, đài truyền thanh các huyện, thị xã, thành phố tuyên truyền nâng cao nhận thức về du lịch nông thôn gắn với việc phát huy các giá trị cảnh quan, văn hóa của nông thôn cho hoạt động du lịch. Xác định phát triển du lịch nông nghiệp, nông thôn là một trong những giải pháp căn cơ để nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp và thu nhập cho người dân nông thôn. Tăng cường truyền thông, quảng bá sản phẩm du lịch nông nghiệp, nông thôn gắn với việc xây dựng thương hiệu đặc trưng; chú trọng khai thác ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông hiện đại để quảng bá du lịch nông nghiệp, nông thôn; đưa các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng gắn với các địa danh để quảng bá cho du lịch nông nghiệp, nông thôn tại các diễn đàn, hội chợ, hoạt động xúc tiến thương mại…

T.TRÚC

Viết bình luận mới