HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
78,561,312 lượt truy cập

Chủ động, quyết liệt hơn nữa trong công tác nội chính

21/07/2018 | 09:58 GMT+7

(HGO) – Đó là chỉ đạo của Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lữ Văn Hùng tại hội nghị sơ kết công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng; cải cách tư pháp 6 tháng đầu năm 2018 vào chiều ngày 20-7.

Ông Lữ Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Theo đó, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan chức năng cần tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền về nội chính, phòng, chống tham nhũng, cải cách tư pháp. Chủ động nắm chắc tình hình, đánh giá, dự báo những tiềm ẩn, nguy cơ gây mất an ninh trật tự và xử lý các vấn đề phát sinh, giải quyết dứt điểm những bức xúc, nổi cộm ngay tại cơ sở. Cơ quan nội chính các cấp trong tỉnh cần tăng cường phối hợp thực hiện hiệu quả hơn nữa công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng; tập trung nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị các cấp, các ngành và địa phương tiếp tục triển khai, quán triệt tới cán bộ, đảng viên và vận động Nhân dân tăng cường giám sát công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đẩy mạnh tham mưu, đề xuất thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng cũng như đôn đốc xử lý, giải quyết kịp thời các vụ án, vụ việc, các đơn thư khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định.

6 tháng đầu năm, các cơ quan nội chính của tỉnh đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch công tác, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương ban hành các chỉ thị, nghị quyết lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao. Thường xuyên quan tâm kiện toàn tổ chức bộ máy hoạt động gắn với việc bổ sung, hoàn thiện quy chế hoạt động, quy trình công tác của đơn vị; thực hiện tốt công tác tổ chức cán bộ, quan tâm bổ nhiệm các chức danh tư pháp đảm bảo đáp ứng yêu cầu công tác trong tình hình mới…

Trong kỳ, toàn tỉnh phát hiện và xử lý 105 vụ phạm pháp hình sự, làm rõ 89 vụ, tỷ lệ khám phá án đạt trên 85%; tòa án nhân dân 2 cấp của tỉnh giải quyết trên 2.555 vụ án theo tinh thần cải cách tư pháp và hạn chế xảy ra án oan, sai. Cấp ủy, chính quyền các cấp còn tập trung chỉ đạo quán triệt, triển khai kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định; không để xảy ra tình trạng đơn thư tồn đọng, kéo dài...

Tin, ảnh: ĐÌNH BẢO

Viết bình luận mới