HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
60,778,685 lượt truy cập

Huyện Long Mỹ: Hơn 300 đảng viên được triển khai Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII)

14/09/2017 | 09:46 GMT+7

(HG) - Sáng ngày 13-9, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Long Mỹ đã tổ chức Hội nghị triển khai, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII) cho hơn 300 cán bộ, đảng viên các ban, ngành trên địa bàn huyện.

Trong thời gian 1 ngày rưỡi, các học viên được xem đĩa do GS.TS Nguyễn Viết Thông triển khai 3 nghị quyết chuyên đề, gồm: Nghị quyết số 10-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 11-NQ/TW về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và Nghị quyết số 12-NQ/TW về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước.

Thông qua hội nghị, góp phần cho các học viên nắm bắt được những nội dung trọng điểm về tình hình, nguyên nhân, quan điểm chỉ đạo và mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cũng như tổ chức thực hiện của từng nghị quyết chuyên đề đặt ra. Qua đó, từng cán bộ, đảng viên có kế hoạch xây dựng chương trình hành động nhằm tuyên truyền và thực hiện phù hợp với điều kiện cụ thể của từng ngành, lĩnh vực ở đơn vị mình công tác, để sớm đưa nghị quyết vào thực tế cuộc sống. 

TRẦN THANH

Viết bình luận mới