Phát động Cuộc thi tìm hiểu Luật An toàn, vệ sinh lao động

19/06/2017 | 09:17 GMT+7

(HG) - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội vừa phát động cuộc thi tìm hiểu Luật An toàn, vệ sinh lao động. Đối tượng dự thi là người sử dụng lao động tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh; người lao động trong khu vực có quan hệ lao động (có ký kết hợp đồng lao động) và cả khu vực không có quan hệ lao động (không có ký kết hợp đồng lao động); hội viên hội nông dân các cấp trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Ban tổ chức đưa ra 10 câu hỏi trắc nghiệm và 1 câu hỏi tự luận có nội dung liên quan đến Luật An toàn, vệ sinh lao động. Câu tự luận có thể viết trực tiếp vào phiếu dự thi, hoặc đánh máy, viết tay gửi kèm phiếu dự thi và tối đa không quá 1.000 từ. Phiếu dự thi hợp lệ do Ban tổ chức phát hành, kể cả phiếu photocoppy từ phiếu dự thi hoặc phiếu dự thi in trên website của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo địa chỉ: sldtbxh.haugiang.gov.vn tại mục Cơ sở dữ liệu chuyên ngành/Văn bản chuyên ngành/Lĩnh vực lao động - Tiền lương - BHXH và phải nộp đúng thời gian quy định. Bài dự thi có thể gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện về địa chỉ: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc một trong các địa chỉ sau: Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh; Hội Nông dân tỉnh; phòng lao động - thương binh và xã hội các huyện, thị xã, thành phố; các đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh có thể tập hợp bài dự thi theo đơn vị gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến các địa chỉ nhận bài dự thi nêu trên.

Thời gian phát động cuộc thi từ ngày 15-6-2017 đến 17 giờ, ngày 14-7-2017. Tổng kết và trao giải cuộc thi vào cuối tháng 7-2017.

B.C

Viết bình luận mới