Một năm phát triển với nhiều kết quả đáng phấn khởi

06/12/2018 | 08:27 GMT+7

Ghi nhận tại ngày họp đầu tiên của Kỳ họp thứ mười HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, các đại biểu đều phấn khởi bởi việc thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2018 đạt được nhiều kết quả nổi bật.

Giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh đạt khá cao trong năm nay.

Cụ thể, năm 2018, Nghị quyết của HĐND tỉnh đề ra 19 chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, ước cả năm có 14 chỉ tiêu vượt kế hoạch và 5 chỉ tiêu đạt kế hoạch. Nổi bật phải kể đến các lĩnh vực kinh tế với mức phát triển khá cao.

Kinh tế tiếp tục phát triển khả quan

Theo ông Lê Tiến Châu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, tái cơ cấu kinh tế tỉnh nhà tiếp tục được quan tâm chỉ đạo theo chiều sâu, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 6,93% là mức cao nhất trong vòng 3 năm qua (năm 2016 tăng 6,6%, năm 2017 tăng 6,7%), vượt mục tiêu kế hoạch đề ra là 6,8%. Kết quả này cũng cho thấy chủ trương phát triển kinh tế tư nhân đã và đang có tác động tích cực, các thành phần kinh tế trong tỉnh tiếp tục tăng trưởng về quy mô. Thể hiện kinh tế tư nhân đóng góp 84,2% trong cơ cấu nền kinh tế, tăng 0,3% so năm rồi.

Trong khi đó, lĩnh vực sản xuất công nghiệp đã đóng góp nổi bật khi tiếp tục đạt mức tăng trưởng 15,93% (kế hoạch 11,6%), một số ngành công nghiệp, như: chế biến lương thực, thực phẩm, thủy sản, hóa dược liệu, đồ uống, thức ăn chăn nuôi,… tiếp tục phát triển. Tỷ trọng ngành công nghiệp trong cơ cấu kinh tế tăng từ 17,63% năm 2017 lên 18,89% năm 2018.

Mặc dù bị tác động về giá, thị trường tiêu thụ, nguyên liệu đầu vào và một số yếu tố khác như giá điện, xăng dầu và áp lực cạnh tranh quốc tế, nhưng nhìn chung đa số các doanh nghiệp trong tỉnh phát triển tương đối đều, ổn định. Chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 11,39% (năm 2017 là 9,4%).

Theo lãnh đạo Sở Công thương, để có được kết quả trên, tỉnh đã tích cực hỗ trợ doanh nghiệp nghiên cứu, ứng dụng, đổi mới công nghệ, thiết bị nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và nâng cao khả năng cạnh tranh, tham gia vào chuỗi giá trị, áp dụng các hệ thống quản lý tiên tiến, theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc tế. Khuyến khích các doanh nghiệp ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh và quảng bá sản phẩm; phát triển thương mại điện tử; khuyến khích các doanh nghiệp trong tỉnh hợp tác và chuyển giao các thành tựu khoa học công nghệ, tổ chức kinh doanh, phát triển, phân phối sản phẩm dịch vụ công nghệ mới.

Đáng chú ý là trong năm, các khu, cụm công nghiệp của tỉnh thu hút được 8 dự án, tăng 3 dự án so năm rồi, lũy kế đến nay thu hút được 79 dự án đầu tư, có 57 dự án đi vào hoạt động, tỷ lệ đất lấp đầy 54%, thu hút thêm 5.000 lao động. Tổng mức thu hút đầu tư trong nước là 69.497 tỉ đồng và tổng mức thu hút đầu tư nước ngoài là 420,9 triệu USD.

Qua đó để thấy môi trường kinh doanh, năng lực cạnh tranh và phát triển doanh nghiệp tiếp tục được cải thiện. Hậu Giang sau hai năm thực hiện Nghị quyết số 35 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 bước đầu đã đạt được nhiều kết quả phấn khởi. Ước cả năm, toàn tỉnh có 830 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 2.800 tỉ đồng, tăng 6,5% về số lượng doanh nghiệp và tăng 3,7% về số vốn đăng ký.

Theo ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, một trong những giải pháp để thu hút đầu tư mà tỉnh tập trung thực hiện thời gian qua là đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính.

“Thời gian cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại tỉnh hiện giảm xuống chỉ còn trung bình 1,5 ngày, quy định là 3 ngày, thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh còn 0,5 ngày; thời gian cấp chủ trương đầu tư giảm xuống chỉ còn trung bình 15 ngày, quy định là 32 ngày; thời gian cấp giấy chứng nhận đầu tư giảm xuống chỉ còn trung bình 2 ngày, quy định là 5 ngày. Bên cạnh đó, tỉnh cũng đã ứng dụng công nghệ thông tin trong một cửa, một cửa liên thông và cấp phép qua mạng ở cấp độ 2, 3, 4 ở một số lĩnh vực, như: đăng ký doanh nghiệp, xây dựng, đất đai...”, ông Nghĩa dẫn chứng.

Văn hóa - xã hội phát triển khá toàn diện

Nổi bật là các địa phương triển khai đồng bộ các chính sách giảm nghèo, giúp kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 9,63% xuống còn 7,13%, giảm 2,5% so năm trước, vượt kế hoạch đề ra.

Góp phần quan trọng tạo nên kết quả này phải kể đến công tác đào tạo nghề được triển khai thực hiện tốt. Theo đó, trong năm đã đào tạo nghề cho 8.313 lao động, tăng 26,4%, đạt 127,9% kế hoạch; tạo việc làm mới cho 17.600 lao động, đạt 117,3% kế hoạch.

Bà Hồ Thu Ánh, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, cho biết: “Những năm gần đây, công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn ngày càng nâng cao về chất lượng, sau đào tạo có ít nhất 80% số người học có việc làm. Đặc biệt là đào tạo nghề luôn chú trọng gắn kết với nhu cầu sử dụng lao động của doanh nghiệp, nhu cầu chuyển dịch cơ cấu lao động của địa phương”.

Đối với lĩnh vực du lịch cũng có bước khởi sắc. UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 38 ngày 21/3/2018 về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trên địa bàn, tạo tiền đề để ngành này có nhiều kết quả tích cực. Cụ thể, lượng khách đến Hậu Giang năm 2018 đạt 420.000 lượt, tăng 26,5% so năm 2017 và vượt 16,7% kế hoạch, doanh thu tăng 147 tỉ đồng, tăng 22% và vượt 11,3% kế hoạch.

Còn điểm nổi bật của ngành giáo dục và đào tạo là tỷ lệ tốt nghiệp Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 đạt 97,84%, tăng 1,2% so năm học trước. Tỷ lệ giáo viên đạt và vượt chuẩn không ngừng nâng lên. Công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia được quan tâm chỉ đạo, dù rất khó khăn về nguồn kinh phí đầu tư, nhưng tỉnh đã nỗ lực huy động nhiều nguồn vốn lồng ghép. Đến nay, có 205/337 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ 60,83% tổng số trường, tăng 17 trường so năm trước.

Quyết tâm cao hơn nữa

Năm 2019 được dự báo có nhiều khó khăn do sức cạnh tranh của nền kinh tế của tỉnh còn thấp, thiên tai, dịch bệnh diễn biến khó lường; nhu cầu đầu tư kết cấu hạ tầng, phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu rất lớn, nhưng nguồn lực của tỉnh còn rất hạn hẹp. Nhiều khó khăn như vậy nên để thực hiện đạt và vượt 19 chỉ tiêu đề ra trong năm 2019 là nhiệm vụ không hề dễ dàng và đòi hỏi sự nỗ lực lớn hơn nữa của cả hệ thống chính trị và Nhân dân trong tỉnh.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Lê Tiến Châu, mục tiêu hướng tới trong năm 2019 là nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đẩy mạnh thu hút đầu tư và cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế cao hơn năm 2018. Đồng thời, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đảm bảo an sinh, phúc lợi xã hội, bảo vệ môi trường và cải thiện đời sống nhân dân; giữ vững quốc phòng - an ninh, phòng chống tham nhũng, lãng phí.

Cụ thể hóa mục tiêu này, tỉnh tiếp tục đơn giản hóa, giảm thủ tục hành chính, cải thiện chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI), chỉ số hài lòng của người dân (SIPAS). Tăng cường sự công khai, minh bạch trong giải quyết các công việc cho các nhà đầu tư và nâng cao trách nhiệm người đứng đầu các sở, ngành về thực hiện nhiệm vụ của đơn vị trong thực hiện các thủ tục hành chính cho doanh nghiệp.

Sẽ nghiên cứu cơ chế vốn để tạo quỹ đất sạch cho nhà đầu tư; phát triển vùng nguyên liệu ổn định về chất lượng và sản lượng đối với các mặt hàng tỉnh đã xây dựng thương hiệu (10 sản phẩm). Nghiên cứu chọn 1-2 sản phẩm để đầu tư đúng mức nhằm nâng tầm thành sản phẩm tiềm năng, tạo sức cạnh tranh lớn, thương hiệu nổi tiếng.

Bên cạnh đó là tích cực chuẩn bị những cơ hội do cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 mang lại; nhân rộng các mô hình, dự án khoa học - công nghệ, đặc biệt là trong lĩnh vực nông nghiệp. Tập trung tái cơ cấu nông nghiệp theo chiều sâu, tạo điều kiện cho kinh tế tư nhân, hộ cá thể phát triển. Tổ chức lại sản xuất theo tổ hợp tác, hợp tác xã  kiểu mới gắn với liên kết theo chuỗi.

Quan tâm tuyên truyền, phổ biến thông tin về hội nhập quốc tế; chú trọng công tác hỗ trợ thông tin cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu. Cung cấp đến doanh nghiệp những nội dung về rào cản kỹ thuật, rào cản thương mại của các nước đối với hàng hóa xuất khẩu; kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất và xuất khẩu, nhất là hàng thủy sản và nông sản.

Cuối cùng là tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Xây dựng chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển trong lĩnh vực du lịch trên địa bàn tỉnh. Tập trung thực hiện đồng bộ các cơ chế, chính sách, các chương trình, dự án đã ban hành nhằm tạo nhiều việc làm mới; thực hiện cho vay vốn theo các dự án hỗ trợ việc làm từ nguồn vốn Quỹ quốc gia giải quyết việc làm, ưu tiên nguồn vốn cho vay đối với các dự án cơ sở sản xuất, kinh doanh thu hút nhiều lao động...

Công tác xây dựng chính quyền trong năm tiếp tục được quan tâm thực hiện và ngày càng đi vào chiều sâu.

Nổi bật là Trung tâm Hành chính công của tỉnh đã đi vào hoạt động hướng đến xây dựng chính quyền điện tử, hiện đại, hiệu quả; chất lượng hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả từ cấp tỉnh đến cơ sở ngày càng nâng lên cùng với tinh thần trách nhiệm cao của đội ngũ cán bộ, công chức đã tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác cải cách hành chính.

Công tác cán bộ từng bước ổn định và hoạt động có hiệu quả; việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, điều động, nghỉ hưu, nghỉ việc và xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức được thực hiện đúng quy trình, thủ tục theo quy định của pháp luật; đang thực hiện ban hành Đề án về vị trí việc làm trong các cơ quan nhà nước.

 

 

14 chỉ tiêu vượt kế hoạch là: Tốc độ tăng trưởng kinh tế, cơ cấu kinh tế, GRDP bình quân đầu người, tổng vốn đầu tư toàn xã hội, thu nội địa, kim ngạch xuất nhập khẩu, chỉ số giá tiêu dùng, số lao động được tạo việc làm, nhóm chỉ tiêu về viễn thông và nhà ở, xã nông thôn mới, tỷ lệ dân số được cấp nước hợp vệ sinh và nước sạch, tỷ lệ che phủ rừng, tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia, tỷ lệ hộ nghèo.

5 chỉ tiêu đạt kế hoạch là: Dân số trung bình, y tế, nhóm chỉ tiêu về xử lý chất thải, quốc phòng, an ninh.

 

Bài, ảnh: TRƯỜNG SƠN

Viết bình luận mới