HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016

Trả lời kiến nghị của cử tri

Khắc phục những hạn chế của sách giáo khoa hiện hành

12/04/2019 | 06:27 GMT+7

Vấn đề về sách giáo khoa và cải cách sách giáo khoa do cử tri Hậu Giang kiến nghị, được bộ chủ quản thông tin cụ thể; nhấn mạnh sẽ tiếp tục khắc phục những hạn chế.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết sẽ tiếp tục biên soạn lại sách giáo khoa.

Cử tri kiến nghị:

Sách giáo khoa ở các cấp học đã được cải cách nhiều lần, đổi mới cả về nội dung và hình thức. Nội dung các quyển sách bớt đi tính hàn lâm và sát, gần với thực tiễn đời sống hơn. Tuy nhiên, vẫn còn khá nhiều sai sót trong cách trình bày, diễn đạt; sử dụng chính tả, câu từ chưa phù hợp; sử dụng ngôn ngữ vùng miền khá nhiều, nội dung đưa vào giảng dạy chưa phù hợp với tâm lý lứa tuổi.

Một trong các nguyên nhân dẫn đến thực trạng này là khâu kiểm duyệt nội dung xuất bản tại các nhà xuất bản chưa chặt chẽ, để người dạy, người học khi đọc mới phát hiện ra những lỗi sai “tiểu tiết” ở mỗi trang sách. Kiến nghị bộ, ngành liên quan có giải pháp khắc phục.

Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời:

Thực hiện Nghị quyết 40/2000 ngày 09/12/2000 của Quốc hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo, tổ chức biên soạn bộ sách giáo khoa hiện hành.

Bộ sách giáo khoa hiện hành được các nhà giáo, các nhà khoa học biên soạn theo Chương trình giáo dục phổ thông của Bộ Giáo dục và Đào tạo, được Hội đồng thẩm định quốc gia thông qua, được ban hành sử dụng ổn định từ những năm 2002-2008 đến nay.

Qua thực tiễn sử dụng, bộ sách giáo khoa hiện hành được đánh giá là bám sát chương trình giáo dục phổ thông, đảm bảo tính chuẩn mực về kiến thức và kỹ năng, tính hiện đại về phương pháp.

Đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh, trước mỗi năm học mới, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam thường tổ chức biên tập và in tái bản. Có một số cuốn sách ở một vài lớp của môn giáo dục công dân, ngữ văn, trong quá trình tái bản có điều chỉnh và cập nhật thông tin ở cấp độ nhỏ.

Bộ sách giáo khoa hiện hành nhìn chung đảm bảo tính ổn định theo yêu cầu của Luật Giáo dục, đáp ứng tốt về tài liệu học tập cho học sinh trong hơn một chục năm qua. Tuy nhiên, về hạn chế, chương trình và bộ sách giáo khoa hiện hành nặng về trang bị kiến thức, chưa đáp ứng tốt yêu cầu về phát triển năng lực cho học sinh.

Thực hiện Nghị quyết 88/2014 ngày 28/11/2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình và sách giáo khoa giáo dục phổ thông, ngày 26/12/2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình giáo dục phổ thông mới, đang tổ chức tuyển chọn tổng chủ biên, chủ biên, tác giả, biên tập viên để biên soạn bản thảo sách giáo khoa và biên tập bản mẫu sách giáo khoa theo hình thức tập trung.

Năm 2019, Bộ tập trung làm trước sách giáo khoa lớp 1, 2, 6 và lớp 10 (bảo đảm cả 3 cấp học cùng khởi động), ưu tiên cho sách giáo khoa lớp 1 để triển khai áp dụng từ năm học 2020-2021.

Sách giáo khoa theo Chương trình giáo dục phổ thông mới sẽ được tổ chức biên soạn trên cơ sở kế thừa và phát huy những ưu điểm cũng như khắc phục những hạn chế của bộ sách giáo khoa hiện hành.

T.THỨC tổng hợp

Viết bình luận mới