CHI NHÁNH TẠI HẬU GIANG CÔNG TY TNHH TV VÀ DV BĐG TS NGUYÊN TÂM

Thông báo đấu giá tài sản

07/12/2017 | 07:49 GMT+7

05 TS của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phụng Hiệp - ấp Mỹ Lợi, TT.Cây Dương, H.Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, kê biên xử lý tài sản. TS ĐG là:

1) QSDĐ, QSH nhà ở và TS khác gắn liền với đất tại ấp Phương Bình, X.Phương Phú, H.Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang của ông Trương Văn Việt và bà Trần Thị Thu, gồm: Đất: DT kê biên thực tế 280,7m2; thửa 1039; tờ bản đồ 04; đất ONT. Nhà ở theo kê biên: Nhà chính 1: Cấp 3 (01 trệt + 01 lầu); DTXD: 97,608m2; DTSD: 195,216m2; Sê nô hong nhà chính 1: DTXD = DTSD 0,7392m3; Sê nô trước nhà chính 1: DTXD = DTSD: 0,9296m3; Sê nô sau nhà chính 1: DTXD = DTSD: 0,388m3; Nhà chính 2: 01 trệt + 01 lầu; DTXD: 152,15m2; DTSD: 271,15m2; Sân phơi trước: DTXD = DTSD: 104,87m2; Hàng rào trước nhà: DTXD = DTSD 14,4m2. GKĐ của tổng tài sản: 692.365.000 đồng.

2) QSDĐ DT thực tế là 4.643,3m2; thửa 15; tờ bản đồ 09; đất BHK; SD đến 30/11/2014 tại ấp Tân Hưng, TT.Búng Tàu, H.Phụng Hiệp, Hậu Giang của ông Nguyễn Văn Dũng và bà Tăng Thị Hồng Hoa. GKĐ: 191.142.000 đồng.

3) 03 QSDĐ cùng tờ bản đồ 10 tại ấp Hòa Hưng, TT.Búng Tàu, H.Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang của ông Tăng Công Danh và ông Tăng Công Nghiệp, cụ thể:

- QSDĐ 01: DT 9.070m2, thửa 192, đất LUC, SD đến 20/03/2022. Lưu ý: Thửa đất trên có 146,8m2 nằm trong HLBVAT Kênh Thủy lợi và 182,8m2 nằm trong HLBVAT Kênh Đầu Ngàn. GKĐ: 380.034.000 đồng.

- QSDĐ 02: DT 1.230m2, thửa 230, đất BHK, SD đến 20/03/2022. GKĐ: 51.538.000 đồng.

- QSDĐ 03: DT 2.844m2, thửa 1225, đất LUC, SD đến 20/03/2022. Lưu ý: Thửa đất trên có 146,4m2 nằm trong HLBVAT Kênh Thủy Lợi. GKĐ: 119.164.000 đồng.

4) QSDĐ tờ bản đồ 16 tại ấp Mỹ Hưng, X.Hiệp Hưng, H.Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang của ông Trương Quang Việt và bà Phạm Thị Cúc, gồm: Thửa 377: DT 927m2 (Trong đó có 30m2 nằm trong HLBV kênh đầu ngàn); đất CLN; SD đến 25/11/2053. Thửa 399: DT 5.424m2; đất BHK; hạn sử dụng đến 25/11/2053. Trên đất có cây trồng. GKĐ: 236.023.000 đồng.

5) QSDĐ và cây trồng trên đất tại ấp Phương Bình, X.Phương Phú, H.Phụng Hiệp, T.Hậu Giang của ông Trần Văn Khanh và bà Thái Thị Mai gồm: Đất: DT kê biên thực tế 4.011m2; thửa 641; tờ bản đồ 04; đất LUC. Ghi chú: có 413.5m2 nằm trong HLBVAT Kênh Nhà Nước. Trên đất có cây trồng. GKĐ của tổng tài sản: 349.862.000 đồng.

Tiền đặt trước: 10% GKĐ nộp ngày 26/12/2017. Hạn bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá: Hết ngày 26/12/2017; Ngày đấu giá: Từ 08 giờ 30, ngày 29/12/2017 (tại CN tại Hậu Giang - Công ty Nguyên Tâm). Điều kiện, cách thức tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức liên hệ trực tiếp Công ty (Giờ hành chính) làm theo hướng dẫn - số 49 đường Hoàng Diệu, khu vực 4, Phường V, TP.Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang. Chi tiết liên hệ số ĐT 0293 3838 246.

Viết bình luận mới