“THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN THI HÀNH ÁN

22/01/2018 | 10:04 GMT+7

Nhằm đảm bảo thực hiện thông báo công khai việc đấu giá tài sản theo quy định của Luật Đấu giá tài sản năm 2016, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang đề nghị Quý cơ quan thực hiện đăng thông báo công khai trên Báo Hậu Giang như sau:

 

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN THI HÀNH ÁN

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang thông báo đấu giá tài sản do Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Ngã Bảy đề nghị như sau:

I. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm:

1. Nhà ở, công trình xây dựng và cây trồng (Tài sản tháo dở di dời) tọa lạc ấp Mái Dầm, xã Đại Thành, TX Ngã Bảy, Hậu Giang (Tài sản của ông Lê Xuân Trường). GKĐ: 136.020.384đ.

2. QSDĐ có DT 5.543,3m², loại đất T, LUA, thửa số 372, 373 và hoa màu trên đất, tọa lạc ấp Bảy Thưa, xã Tân Thành, TX Ngã Bảy, Hậu Giang (Tài sản của ông Trương Vĩnh Vưu (Bà Trương Thị Hạnh, ông Nguyễn Thái Bình, bà Trương Hồng Ánh, ông Ngô Văn Biển là người phải thi hành án)). GKĐ: 277.578.069đ.

3. QSDĐ có tổng DT 4.033,3m², loại đất ONT, CLN, thuộc thửa 480 và 478, CTXD và cây trồng trên đất, tọa lạc ấp Sơn Phú 1, xã Đại Thành, TX Ngã Bảy, Hậu Giang (Tài sản của ông Bùi Thanh Đồng và bà Nguyễn Thị Thúy). GKĐ: 327.382.367đ.

4. QSDĐ có DT 6.800,3m2, loại đất CLN, LUA, thuộc thửa 25, 26, 27 và cây trồng trên đất; tọa lạc ấp Đông Bình, xã Tân Thành, TX Ngã Bảy, Hậu Giang (Tài sản của ông Nguyễn Văn Hiệp và bà Nguyễn Thị Hoài). GKĐ: 353.064.903đ.

5. QSDĐ có DT 2.328,1m², loại đất CLN, thửa số 350 và cây trồng trên đất, tọa lạc ấp Đông Bình, xã Tân Thành, TX Ngã Bảy, Hậu Giang (Tài sản của ông Huỳnh Văn Thinh và bà Thái Thị Út). GKĐ: 115.296.327đ.

6. QSDĐ có DT 2.891,3m², loại đất 2L, thửa số 249 và hoa màu trên đất, tọa lạc ấp Đông An, xã Tân Thành, TX Ngã Bảy, Hậu Giang (Tài sản của ông Nguyễn Văn Bé Hai và bà Nguyễn Thị Cẩm Lệ). GKĐ: 164.144.452đ.

7. QSDĐ có DT 399,7m2, loại đất CLN, thửa 1105, CTXD (nhà ở) và cây trồng trên đất, tọa lạc ấp Đông An 2, xã Tân Thành, TX Ngã Bảy, Hậu Giang (Tài sản của ông Ngô Thanh Nhàn và bà Tăng Thị Nhãn). GKĐ: 229.419.216đ.

8. QSDĐ có DT 588,2m², loại đất ONT, CLN, thuộc thửa số 322, CTXD (nhà ở cấp III, DTSD 130,37m²) và hoa màu trên đất, tọa lạc ấp Đông An, xã Đại Thành, TX Ngã Bảy, Hậu Giang (Tài sản của bà Hồ Thị Mốt - ông Hồ Kim Quang). GKĐ: 242.368.892đ.

9. QSDĐ có DT 24.553m2, loại đất Thổ cư, LUA, Vườn, thuộc thửa 47, 73, 39, 88 và cây trồng trên đất, tọa lạc ấp Mái Dầm, xã Đại Thành, TX Ngã Bảy, Hậu Giang (Tài sản của ông Lê Văn Sự và bà Đào Thị Ảnh). GKĐ: 786.596.002đ.

10. QSDĐ có DT 6.385,5m², loại đất CLN, thuộc thửa số 222 và cây trồng trên đất, tọa lạc ấp Ba Ngàn, xã Đại Thành, TX Ngã Bảy, Hậu Giang (Tài sản của ông Lê Văn Năm và bà Lê Thị Ngữ). GKĐ: 337.645.243đ.

11. QSDĐ có DT 5.776,4m²; loại đất CLN, LUA, thuộc thửa số 249, 202 và hoa màu trên đất, tọa lạc ấp Bảy Thưa, xã Tân Thành, TX Ngã Bảy, Hậu Giang (Tài sản ông Lê Văn Tám và bà Quách Thị Thu Trang). GKĐ: 305.713.227đ.

12. QSDĐ có DT 8.731m2, loại đất ONT, CLN, LUA, thuộc thửa 698, 729, 781 và cây trồng trên đất, tọa lạc ấp Ba Ngàn, xã Đại Thành, TX Ngã Bảy, Hậu Giang (Tài sản của ông Ngô Văn Thới và và Lê Thị Lệ Thơ). GKĐ: 673.428.188đ.

13. QSDĐ có DT 3.850,1m², loại đất LUA, thửa số 829 và hoa màu trên đất, tọa lạc ấp Sơn Phú 2A, xã Tân Thành, TX Ngã Bảy, Hậu Giang (Tài sản của ông Trương Văn Dũng (đã chết) (Đại diện theo pháp luật là bà Nguyễn Thị Điệp, Trương Hải Đăng, Trương Hải Dương; người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan Trần Trương Hải Quỳnh)). GKĐ: 153.358.816đ.

14. QSDĐ có DT 9.124m², loại đất 2L, thửa số 568, công trình xây dựng và hoa màu, tọa lạc ấp Ba Ngàn A, xã Đại Thành, TX Ngã Bảy, Hậu Giang (Tài sản của ông Huỳnh Văn Đời và bà Nguyễn Thị Đào). GKĐ: 302.348.813đ.

15. QSDĐ có DT 2.073,9m², loại đất LUA, thửa số 75 và hoa màu trên đất, tọa lạc ấp Mang Cá, xã Đại Thành, TX Ngã Bảy, Hậu Giang (Tài sản của ông Nguyễn Văn Tiến và bà Lê Thị Bảnh). GKĐ: 117.019.031đ.

16. QSDĐ có DT 8.385,6m², loại đất LUA, thuộc thửa 25 (355-205) và cây trồng trên đất, tọa lạc ấp Đông An, xã Đại Thành, TX Ngã Bảy, Hậu Giang (Tài sản của ông Trang Văn Giang và bà Trương Thị Mạnh Khương). GKĐ: 462.497.400đ.

II. Thời gian, địa điểm xem tài sản:

  • Tài sản số 01: Ngày 29/01/2018 và 30/01/2018 (trong giờ hành chính), tại nơi có tài sản đấu giá.
  • Tài sản từ số 02 đến số 16: Ngày 05/02/2018 và ngày 06/02/2018 (trong giờ hành chính), tại nơi có tài sản đấu giá.

III. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

  1. Thời gian đăng ký:

- Tài sản số 01: Từ ngày 22/01/2018 đến 16h30 ngày 30/01/2018 (trong giờ hành chính).

- Tài sản từ số 02 đến số 16: Từ ngày 22/01/2018 đến 16h30 ngày 06/02/2018 (trong giờ hành chính).

2. Địa điểm đăng ký: Tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang.

3. Cách thức đăng ký: Người đăng ký tham gia đấu giá nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm.

IV. Tiền đặt trước: 10% giá khởi điểm của tài sản đăng ký.

- Tài sản số 01: Nộp từ ngày 30/01/2018 đến 16h30 ngày 01/02/2018.

- Tài sản từ số 02 đến số 16: Nộp từ ngày 06/02/2018 đến 16h30 ngày 08/02/2018.

V. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

1. Thời gian:

- Tài sản số 01: Vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 02/02/2018.

- Tài sản từ số 02 đến số 16: Vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 09/02/2018.

2. Địa điểm: Hội trường Sở Tư pháp Hậu Giang.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang; Số 02, đường Ngô Quyền, khu vực 4, phường 5, TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang; Điện thoại: 02932 218345 -Fax: 02933 581456; Website:www.sotuphap.haugiang.gov.vn (mục Thông báo đấu giá tài sản).”

Rất mong nhận được sự phối hợp của quý cơ quan.

Trân trọng kính chào./.

Nơi nhận:

                     GIÁM ĐỐC

- Như kính gửi;

- Lưu HS, VT.

                

 

 

Nguyễn Thị Thanh Hiền

Viết bình luận mới