HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
78,872,067 lượt truy cập

Vấn đề phụ nữ ở nước ta

22/03/2018 | 09:27 GMT+7

“Vấn đề phụ nữ ở nước ta” của Đạm Phương Nữ Sử, vừa được NXB Phụ Nữ ấn hành. Quyển sách tập hợp những bài báo, khảo cứu trình bày quan điểm về vấn đề phụ nữ của tác giả với các phần: “Bổn phận con gái”, “Làm sao mà gọi là nội tướng”, “Bàn về giáo dục con gái”, “Chị em ta đã biết ham muốn thực nghiệp”…, đã giảng giải cho phụ nữ thời đó hiểu từ việc nhà đến việc xã hội. Bên cạnh đó, những sáng tác văn chương của bà gợi mở cho phụ nữ những hiểu biết về kết hôn, bình đẳng giới…

Bà Đạm Phương (1881-1947), là cháu gái vua Minh Mạng, là nhà giáo dục tiên phong nâng cao nhận thức giới. Sinh thời, bà hăng hái hoạt động cải cách giáo dục, xóa bỏ những lề lối lạc hậu nhằm nâng cao đời sống cho con người, đặc biệt là phụ nữ và bé gái thời đó. Bà cũng là gương mặt tiêu biểu đấu tranh cho nữ quyền, tham gia tích cực vào các hoạt động báo chí, hoạt động xã hội.

T.H

Viết bình luận mới