Hướng đến mục tiêu 95% doanh nghiệp thực hiện nộp thuế điện tử

11/09/2017 | 10:10 GMT+7

(HG) - Chủ tịch UBND tỉnh vừa giao Cục Thuế tỉnh phối hợp với các ngân hàng thương mại trên địa bàn rà soát thông tin danh sách các doanh nghiệp đã thực hiện nộp thuế điện tử trên cổng thông tin nộp thuế điện tử của cơ quan thuế và qua các kênh thanh toán dịch vụ điện tử khác của ngân hàng. Tiếp tục đôn đốc doanh nghiệp thực hiện đồng thời với việc đăng ký dịch vụ và nộp thuế điện tử cho các khoản nộp thuế phát sinh, hướng đến mục tiêu 95% doanh nghiệp thực hiện nộp thuế điện tử; phối hợp hỗ trợ và xử lý các vướng mắc của người nộp thuế trên địa bàn, cũng như rà soát thông tin bảng kê, chứng từ hàng ngày để kịp thời xử lý chứng từ cho người nộp thuế.

Bên cạnh đó, sẽ cùng với Kho bạc Nhà nước trên địa bàn tỉnh rà soát việc phối hợp thu ngân sách nhà nước và ủy nhiệm thu thuế của Kho bạc Nhà nước. Thông báo rộng rãi thông tin về các khoản thu ngân sách nhà nước mà ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh được phép thu để doanh nghiệp biết và chủ động thực hiện, tránh sai sót và giảm thiểu việc hoàn trả giao dịch của người nộp thuế. Tổ chức, hướng dẫn các doanh nghiệp, cán bộ của các ngân hàng trên địa bàn hiểu và nắm rõ các thông tin về các khoản thu ngân sách nhà nước, các thông tin bắt buộc người nộp thuế phải điền chính xác thông tin khi lập giấy nộp tiền theo quy định. Các huyện, thị xã, thành phố cũng sẽ chỉ đạo các ngành liên quan phối hợp với Chi cục Thuế thực hiện việc đăng ký và nộp thuế điện tử; phấn đấu thu đạt và vượt chỉ tiêu được giao...

H.TÂM

Viết bình luận mới